FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/12/2018

Byta schema vid växelvis boende

Hej!

I en separation med två barn (8 och 12) där parterna inte har en bra relation och har svårt att kommunicera och man har haft en bestämd veckoordning under ett par år (vilken många andra människor har anpassat sig) och den ena parten plötsligt meddelar: "Det är dags att byta helg, du har tre månader på dig att anpassa dig". Om den andra parten motsätter sig bytet, vad gäller rent juridiskt? Parten som vill byta vill inte berätta vilka orsaker som ligger bakom. Kan man kräva ett byte ensidigt, utan att argumentera för det? Vad händer om den som vill byta, hämtar barnen i skolan utan medgivande från den andra parten? Den som inte vill byta i detta fallet har föreslagit att ta det till familjerätten, men den drivande parten vägrar. Vilka juridiska vägar till lösning finns? Givetvis som tar största hänsyn till barnen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regleringen kring frågor om barn och föräldrar finns i Föräldrabalken (FB).

Gällande den första delen i din fråga så krävs att att föräldrarna är överens för att ett sådant byte ska kunna ske. Det smidigaste i ert fall bör vara att inleda med ett samarbetssamtal enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen, som har till syfte att hjälpa föräldrar nå enighet i frågor som vårdnad boende och umgänge. Det är er hemkommun som sörjer för att ordna samarbetssamtal.

Vid ett samarbetssamtal kan ni få hjälp med att sluta ett skriftligt avtal om hur boendet ska se ut. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att vara giltigt, allt enligt 6 kap. 14 a § FB. I 6 kap. 2 a § FB framgår det att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Det framgår också att hänsyn ska tas till barnens vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Det andra alternativet som finns när föräldrarna inte kommer överens är att ta det till rätten, och låta en domstol avgöra vem av föräldrarna barnets ska bo med. Förutom att detta kan bli en dyr process är det inte något som anses vara bra för barnet, så det är något som bör undvikas så långt som det går.

Det finns ingen specifik reglering som anger att en förälder inte får hämta sitt barn på skolan den veckan barnet bor hos någon annan förälder. Som jag förstår det kan inte skolan stoppa en vårdnadshavare från att hämta sitt barn oavsett vilken vecka det är, men det verkar som att det kan finnas olika rutiner på olika skolor. Jag råder dig till att prata med den skolan dina barn går på för att få klarhet i frågan!

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Med vänlig hälsning,


Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000