Byta handläggare på skatteverket eller ompröva/överklaga beslut

2016-07-17 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är inte nöjd med hur skatteverket bemött mig, har fått en riktigt otrevlig handläggare. Blev kopplad till chefen som var extremt defensiv och allt annat än lyhörd och jag tror inte hen lyssnade på en enda mening, jag kände mig behandlad som en snorunge. Fick även svaret att man inte kan byta handläggare, och nu efter att handläggaren fått veta att jag anmält hen till hens chef så känns det som handläggaren som redan tidigare varit otrevlig kommer göra det ännu jobbigare. Jag som student är redan fattig och har redan brist på tid även nu under sommaren då det för min del är sommarjobb som gäller. Så, har jag rätt att byta handläggare och vem kontaktar jag om chefen är oresonlig?
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Det finns ingen klar rättslig möjlighet att kräva en ny handläggare utan det är upp till skatteverket (SKV) att besluta om man ska byta handläggare enligt interna regler. Vanligtvis är myndigheter tillmötesgående och man kan byta handläggare om man har grund för varför man önskar byta. Om SKV inte godkänner ett byte av handläggare är det främst efter själva skattebeslutet som Ni kan vidta åtgärder. Det Ni kan göra är att Ni kan begära antingen omprövning eller överklaga ett kommande beslut.

Allmän redogörelse

Omprövning

När Ni inte är nöjd med skatteverkets beslut kan Ni begära omprövning av detta. SKV får då tillbaka ärendet och de får en möjlighet att "göra rätt" innan ärendet går vidare till domstol och kostar båda parterna pengar. En begäran om omprövning ska skickas in till det skattekontor som handlagt ärendet och ska ske skriftligen, Ni kan finna en länk till SKV blankett för omprövning under "Länkar.

Överklaga

Om omprövning inte hjälper och Ni fortfarande anser att SKV har gjort fel kan Ni gå vidare med ärendet genom att överklaga till förvaltningsrätten, d.v.s. domstol. Även denna handling ska vara skriftlig och ska skickas in till Ert skattekontor, Ni finner en länk till blankett för överklagande nedan.

Viktigt

Kom ihåg att det för både begäran om omprövning och överklagande finns en tidsfrist inom vilken handlingen måste ha kommit in till skatteverket. Handlingen ska ha inkommit före utgången av det sjätte året efter inkomståret.

Länkar

Blankett för begäran om omprövning:

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6891.4.39f16f103821c58f680007048.html

Blankett för överklagande av beslut:

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6890.4.39f16f103821c58f680007044.html

Övrig information

Skatteverket mottog JO-kritik för sin hantering av en privatpersons deklarationsärende 2014 och det finns en bra artikel om detta på dagensjuridik som jag länkar till nedan. Poängen med denna artikel är att visa på vilken typ av "ton och behandling" som inte är acceptabel och som Ni kan välja att JO-anmäla.

http://www.dagensjuridik.se/2014/02/grundlagsbrott-nar-tjansteman

En JO-anmälan kan medföra att SKV får offentlig kritik och någon högre chef på SKV tar tag i Ert ärende och "läxar upp" den handläggare Ni har fått. Notera att Ni som i alla andra rättsliga ärenden måste kunna bevisa den dåliga behandlingen som Ni har drabbats av, vilket Ni kan göra genom exv. Mail konversation.

Om Ni inte är nöjd med SKV beslut kan vi hjälpa Er att föra en talan i förvaltningsrätten. Vill Ni gå vidare med ärendet så vänligen återkom till mig så kan vi ge Er ett prisförslag.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (88149)