Byta handläggare

Chefen till min handläggare på Försäkringskassan säger att han kan neka mig att byta handläggare, att det är han som avgör om jag får byta. Ni har som svar på en tidigare fråga angett att man har rätt att byta. Vad är det som gäller och om ert tidigare svar gäller, vad grundas ert svar på (lagparagraf mm?) och vad kan jag i så fall göra i min situation?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Byte av handläggare regleras inte i lagen.

Det finns ingen självklar rättslig möjlighet för en enskild att kräva, välja eller önska en ny handläggare. Det är myndigheten som bestämmer och utser handläggare för ett ärende. Vissa myndigheter kan vara tillmötesgående och ge den enskilde möjlighet att byta handläggare om denne har en skälig grund för varför man önskar byta handläggare. Men det är dock ingen självklarhet att man får byta handläggare. Egentligen så ska inte enskilda få bestämma vem som ska vara deras handläggare eftersom det kan skada förtroendet hos myndigheten.

Ifall handläggaren som myndigheten har utsett är jävig så kan den enskilde anmäla detta. Den enskilde kan dock inte bestämma att handläggaren är jävig. Myndigheten ska utreda saken och besluta om handläggaren är jävig eller inte. Ifall myndigheten kommer fram till att handläggaren är jävig så kan den enskilde få en ny handläggare. Detta beror på att myndigheten i sin verksamhet måste iaktta saklighet och opartiskhet. (Regeringsformen 1 kapitlet 9 §). Den som ska handlägga ett ärende är jävig om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Du kan som sagt ansöka om att byta handläggare men ifall myndigheten inte beviljar dig en ny handläggare så behöver du acceptera detta. Ifall handläggaren skulle fatta ett beslut som du inte är nöjd med så kan du antingen överklaga beslutet eller begära omprövning. Att söka om hjälp hos försäkringskassan är dessutom frivilligt, så du skulle ju kunna återkalla ditt ärende ifall du vill. Om du därefter kommer på att du ändå vill ha hjälp från försäkringskassan så kan du alltid göra en ny ansökan och då kanske en annan handläggare blir utsedd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000