Byta förskola/skola utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2019-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag och min exman är skilda sedan 1 1/2 år tillbaka och har gemensam vårdnad över våra barn. Han bor kvar i vår gemensamma bostad och jag flyttade till en grannkommun. Våra barn, idag 5 och 7år gamla folkbokfördes hos mig men behöll skola/förskola i min Exmans hemkommun. För ca 7mån sedan meddelade min exman att han ville flytta till en annan kommun och att barnen då skulle gå i skolan vid hans nya hem. Vi enades då om att istället båda flytta till samma kommun och ha barnen i skola/förskola där. Nu har jag flyttat och han har godkänt barnens nya folkbokföring men vägrar godkänna byte av skola/förskola med hänvisning till att han flyttar först om ca 1år. Jag vill flytta barnen nu medan de är små och har lätt för att anpassa sig. Jag föreslog en skola nära min nya bostad och han har nu tänkt på detta i snart två månader och vägrar lämna besked eller infinna sig i familjerätten. Har jag rätt att själv byta skola/förskola på barnen eller hur kan jag gå till väga?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för din fråga är här " target="_blank">föräldrabalk (FB).

Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB). Detta innebär i praktiken att båda föräldrarna måste vara överens om dessa frågor. Den dagliga omsorgen är ett undantag till detta krav (och innebär alltså att vissa mindre betydelsefulla beslut får ensam tas av föräldern barnet bor hos). Att byta skola bör dock innebära en sådan fråga som kräver båda föräldrars samtycke. Utifrån detta bör du inte ha rätten att själv besluta om denna förändring.

Valet av förskola kan dock eventuellt vara annorlunda, det kan ses som en fråga som tillhöra den förälder som barnet bor hos. Utifrån detta skulle då den förälder som barnet bor hos ha beslutanderätten i frågan gällande förskola. Det finns viss oklarhet i denna fråga, och inom den juridiska litteraturen även vissa delade åsikter. Det finns uttalanden om att val av förskola till skillnad från skola hör till den dagliga omsorgen. Det finns dock undantag till detta om exempelvis förskolan har en specifik inriktning (exempelvis pedagogisk eller religiös inriktning). Eller om förskolan skulle vara belägen långt ifrån boendeorten (då krävs fortfarande båda föräldrars samtycke).

Hur kan du då gå vidare? Samarbetssamtal är en möjlighet och ska erbjudas er som föräldrar i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge och eventuellt skriva avtal om detta via kommunen (6:18 FB). Samarbetssamtal erbjuds via familjerätten som du skriver. Samarbetssamtalets fokus ligger på barnets bästa och att försöka få föräldrarna att komma överens. Det bästa vore ifall denna möjlighet går att använda men som du skriver verkar det finnas svårigheter kring detta. Vill du ändra de rådande förhållanden om vårdnad kan du som sista lösning vända dig till tingsrätten med en stämning. Om detta trots allt behövs är det bra att först vända sig till en jurist. För mer information om tingsrätten del i vårdnad, boende och umgänges mål kan du läsa här.

Bra att komma ihåg är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge. Fram till att tingsrätten fattar en dom eller att ni kommer överens sinsemellan har ingen av er mer rätt att ta beslut om barnet (undantag finns dock som tidigare nämnts kring den dagliga omsorgen för den föräldern som barnet bor hos vid stunden). Föräldrarna ska alltså tillsammans bestämma i viktiga frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter.

Sammanfattningsvis måste ni båda vara överens gällande valet av skola. Gällande valet av förskola finns dock tyvärr viss oklarhet, det går att argumentera för att boendeföräldern har rätt att själv ta detta beslut då det ses som en del av den dagliga omsorgen. Mitt råd är dock att istället göra det yttersta att försöka komma överens sinsemellan och samarbeta. Eventuellt kan det underlätta att återigen försöka få till ett samtal via kommunen, eller kontakta en jurist.

Vill du ha ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta en av Lawlines jurister som kan hjälpa dig vidare (via denna länk).

Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77187)