Byta boende och skola vid gemensam vårdnad

2017-07-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Har en son på 15 år som jag och mitt ex har delad vårdnad om,Han har efter en dom hos tingsrätten sitt boende hos mig och umgänge med sin far,Hans far har varit besvärlig och haft stora krav hela tiden sen 2011 och nu tycker han att pojken skall byta skola till sin fars hem kommun för att sonen tycker att han inte skall behöva hjälpa till med vardags sysslor i hemmet.Vad kan jag och bör jag göra tycker pojken skall gå grund skolan färdigt och sedan flytta dit han vill!mMen vad kan jag göra rent juridiskt?Med vänlig hälsning Ledsen mamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Juridiskt sett så skall barnets bästa vara avgörande vid alla beslut som rör barn. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med hänsyn till ålder och mognad (6 kap 2a § föräldrabalken).
Jag förstår det på dig som att ett byte av skola till faderns kommun också skulle inkludera ett byte av boende. Rent juridiskt har ni redan ett domstolsbeslut på att din son ska bo hos dig och det gäller. Om boendet ska ändras så måste ni båda vara överens om det eller så får ditt ex gå till domstol.

När det gäller skolsituationen så har ni delad vårdnad vilket innebär att ni gemensamt ska besluta om skolfrågor. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni också ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap 11 § föräldrabalken).
Eftersom din son är 15 år så bör ni beroende på mognad ta viss hänsyn till vad han vill. Samtidigt ingår i vårdnadshavarens roll att ge barnet en god fostran (6 kap 1 § föräldrabalken). Att en 15-åring ska hjälpa till med vardagssysslor kan tänkas ingå i denna fostran. Sett till barnets bästa så kan det också vara tryggt och bra för er son att få gå kvar i grundskolan och inte behöva starta om i en ny skola med nya lärare och klasskamrater.
Försök resonera med ditt ex, han bör ju vilja vad som är bäst för er son med.
Jag föreslår att du pratar med din son om innebörden av att byta skola. Fundera också över boendesituationen, ni har fått ett domstolsbeslut om boende hos dig av en anledning. Om vardagssysslorna är haken så kan du och din son kanske prata om vikten av att hjälpa till i hemmet, fråga hur mycket hans kompisar hjälper till hemma och försök hitta en kompromiss. Om det känns okej för dig att han söker till en gymnasieskola i sin fars kommun och även flyttar dit- i framtiden- förklara det.

Om du upplever att ni har problem med att kommunicera och komma fram till en lösning så rekommenderar jag att du vänder dig till socialnämnden i din kommun. Enligt lagen har ni rätt att få stöd och hjälp av socialnämnden vid vårdnadsfrågor och socialnämnden ska verka för att barnets bästa blir uppfyllt (6 kap 14a § föräldrabalken).

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95767)