Bygglov, försent inkommen överklagan

2017-03-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
min granne har överklagat mitt bygglov för garage efter att den vunnit lagakraft. den överklagan avvisades av byggnadsnämden pga för sent inkommen. sedan överklagade dom till länstyrelsen som även dom avvisade överklagan och fastslog att beslutet inte går att överklaga. dock ska det tydligen gå att begära försutten tid hos HD vad innebär det?dom har även överklagat strandskyddsdispansen. även den avvisades av byggnadsnämden pga av för sent inkommen. dom har sedan överklagat till länstyrelsen som upphävde byggnadsnämdens beslut för att sedan avvisa överklagan pga att de inte har rätt att överklaga. detta beslut går dock att överklaga till mark och miljödomstolen.jag har även erhållit startbesked och gjutit grunden till garaget efter att bygglovet vunnit laga kraft men innan grannen överklagade. törs jag fortsätta bygga? kostnaden för att avbryta bygget är rätt omfattande eller törs jag gå vidare. har förstått att jag har rätt att bygga juridiskt men kan jag sedan tvingas riva?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett bygglov är ett s.k. "gynnande" beslut och efter att det har vunnit laga kraft är det inte överklagbart (dvs efter besvärsfristens 3 veckor). Anledningen till att det inte går att överklaga på beslutet efter att det vunnit laga kraft är just för att man ska våga bygga utan att vara rädd för att bli tvungen att riva. Du behöver med andra ord inte oroa dig över att få riva, men vill du ha en mer ingående beskrivning om vad som gäller för besvärsrätten inom plan- och bygg rekommenderar jag dig att ringa plan-och byggnämnden i din kommun.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94327)