Bygglov för häststall på jordbruksfastighet

2015-12-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag förstår inte regelverket ang bygglov på jordbruksfastighet. Jag har en jordbruksfastighet där vi vill bygga ett större häststall för verksamheten går strålande. Vi tänkte bygga det på långsidan av vårat ridhus. Vad gäller? Tacksam för snabbt svar!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det är inte lätt att förstå reglerna kring bygglov, särskilt som olika kommuner kan ha olika kommunala bestämmelser och riktlinjer.

Som huvudregel krävs bygglov enligt Plan och bygglagen (PBL) 9 kap 2 § om man ska bygga nytt, bygga till eller om man ska bygga om så att byggnaden "helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till" eller att att en byggnad som ligger i detaljplanerat område får sitt yttre utseende avsevärt påverkat.

Tittar man på huvudreglerna så vill du bygga till ridhuset med stall, och då krävs bygglov. Men om man fortsätter till 9 kap 3 § i PBL så kommer undantaget för jordbruksfastigheter. För att en åtgärd ska vara bygglovsbefriad ska området inte vara detaljplanerat, och det som byggs, byggs till eller byggs om ska vara "en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring".

Det är här det blir komplicerat, och olika bedömningar har gjorts avseende om hästnäring ska anses falla under jordbruksnäring, eller åtminstone ses som "annan liknande näring". Här har olika kommuner bedömt olika, där vissa ansett att häststall alltid är bygglovspliktiga och andra kommuner haft en annan bedömning.
Dessutom kan kommunerna, om det är bestämt i områdesbestämmelse och finns särskilda skäl, kräva bygglov enligt PBL 9 kap 8 § punkten 4 även för ekonomibyggnader för jordbruk/skogsbruk/liknande näring.

I fall med häststallar blir det alltså en fråga om dels huruvida hästnäringen ska falla in under jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, samt om stallet är att anse som en ekonomibyggnad.

Så mitt råd är att du kontaktar din kommun, och hör med dem hur de ställer sig i bygglovsfrågan. Någon ledning kan du kanske få av om ridhuset var bygglovspliktigt eller inte?

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll