Byggfirma fakturera för arbete som det inte ens har utfört?

FRÅGA
Vi renoverar badrummet och har anlitat en firma att sköta det. Vi kom överens om att vi skulle köpa materialet medan de utförde arbetet. De jobbar timlön men det har blivit väldigt dyrt och vi vet inte ens om de har verkligen jobbat. De kommer någon enstaka gång och fixar en sak och sedan kommer de inte på hur många dagar. De säger alltid att de begöver köpa speciella material till vissa saker och fakturerar flera hundra kronor när de egentligen borde ha tagit det till hänsyn när de hjälpte till att välja material och mäta ytorna. De är inte ens klara och fakturan ligger på över 150 000 kr. Är det ens lagligt det de håller på med? Kan de ge ut avgifter hursomhelst?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Ur din fråga tolkar jag att problemet som att det är oklart vad firman ni anlitat för renovering tar betalt för. Dessa typer av frågor regleras av konsumenttjänstlagen (KTjL) samt avtalslagen (AvtL).

Ospecificerad faktura

En näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran framställa en specificerad räkning för den utförda tjänsten (40 § KTjL). Detta gäller oavsett om tjänstens betalning delas upp i delbetalningar eller om konsumenten ska betala en klumpsumma för hela tjänsten på en gång. Detta innebär att du har rätt att begära att byggföretaget skickar en specificerad faktura till dig.

Kan byggföretaget ta mer betalt än som inledningsvis avtalats?

I den mån priset inte följer av avtalet, skall du som konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § 1 st KTjL). I det fall byggfirman lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt (36 § 2 st KTjL).

Antal arbetade timmar och priset

Eftersom du i frågan inte specificerat vad ni och byggföretaget har kommit överens om vad gäller antal arbetstimmar och priset för dessa, blir det svårt för mig att konkret besvara vad som gäller i din specifika situation. Om antalet timmar inte överensstämmer med det utförda arbetet kan det finnas möjligheter att jämka avtalet, det vill säga sänka priset som du ska betala (36 § AvtL). I sådana fall skulle ni kunna argumentera för att antalet timmar och således även priset för tjänsten inte är proportionerlig i förhållande till arbetsinsatsen som krävdes och bör därav jämkas.

Vad innebär detta?

Situationer av denna art är oftast väldigt komplexa. I vissa situationer har en hantverkare rätt till pristillägg, trots att det innebär att priset på arbetet blir högre än det som ursprungligen har avtalats. Du som konsument har rätt till att få se vad priset utgörs av genom att kräva en specificerad faktura för det utförda arbetet. Om priset inte står i proportion till det utförda arbetet finns det möjlighet till jämkning av priset. Min rekommendation är att ni vänder er till den näringsidkare ni har anlitat och för en dialog om den uppkomna situationen, eftersom det oftast är det mest effektiva sättet att lösa situationen på.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (363)
2020-06-30 Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?
2020-06-27 Renovering, konsumenttjänstlagen
2020-06-26 Beställning av vara som inte kommit fram
2020-06-18 Tio-årig ansvarstid i småhusentreprenad

Alla besvarade frågor (81881)