Bygga uterum - stämmobeslut eller styrelsebeslut?

2021-03-13 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag fick ett tips om att ni skulle vara grymt bra och snabba. Så jag testar! Jag har en fråga kring tillbyggnad av uterum i bostadsförening med radhus.Föreningen består av 41 radhusbostäder fördelade i tre olika stora fastighetsbeteckningar.Föreningens radhus består slutligen av 9 huskroppar med 3 - 6 bostadsrätter i varje. Vissa har med andra ord gavelhus och då också lite större tomt. Tomterna ägs av föreningen.Min fråga är helt enkelt om det behövs ett stämmobeslut för att få bygga till ett uterum eller om det räcker att få godkännande från sittande styrelse då en tillbyggnad inte påverkar några övriga medlemmar än den närmsta grannarna. Självklart krävs bygglov också. Men det jag inte kan läsa mig till är vem som kan besluta, föreningen i grupp eller representerad av styrelsen.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Stämmobeslut eller styrelsebeslut

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för den löpande förvaltningen. Vad som ingår i den löpande förvaltningen är bland annat underhåll och reparationer av fastigheten, upprätta ordningsregler, uthyrning av lokaler, förråd etc.

Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Beslut om en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark med anledning av en om- eller tillbyggnad ska fattas på föreningsstämman, om inte något annat föreskrivs i stadgarna (9:15 bostadsrättslagen).

Om det ska byggas ett uterum (tillbyggnad) på föreningens gemensamma mark som innebär väsentlig förändring av denna ska beslut om detta fattas på stämman. Som du skriver kommer de närmsta grannarna att påverkas av detta vilket talar för att beslutet bör fattas på stämman.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1183)
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation
2021-04-30 Får styrelsen i en BRF ändra användningen av lokaler själva?
2021-04-30 Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?

Alla besvarade frågor (92130)