Bygga till fönster i en bostadsrätt

2017-10-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag och min fästmö bor i en bostadsrätt på 72kvm som vi köpte för 1,5 år sedan. Lägenheten klassas som en stor 2:a men har 3 rum. Anledningen till detta är att vi har ett rum utan fönster, dvs ett inbyggt förråd som har funnits sen lägenheten byggdes. Vi har enbrat 3 fönster som finns på en sida av lägenheten, 2 av fönstrerna är ut mot balkongen. Detta var något vi var väl medvetna om när vi köpte lägenheten. Det som har hänt nu är att föreningen har valt att förlänga våra balkonger, vilket är jätte positivt och kul. Men det skapar problem för oss genom att ljusinsläppet försämras. Därför har vi vänt oss till föreiningen för prövning av att bygga ut en fönster i det rum som inte har några fönster idag. Vi har även anlitat 2 konstruktörer som har skrivit ut ett utlåtande till oss där de skriver att det inte finns några konstigheter eller problem med att bygga ut fönster på den väggen. Men att det är en bärande konstruktion och att risk för sprickbildning är ytterst minimal. Jag vill även nämna att bygga ut balkonger med extra material på en 12 våningarsbyggnad medför även det risker för sprickbildningar. Styrelsen har inga bra svar på frågan och utförandet, men de är väldigt låsta och säger enbart NEJ. Hur kan vi ta detta vidare, det känns som att allt stannar upp för att vi fått ett rakt NEJ.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Som köpare av en bostadsrätt äger man en del i bostadsrättsföreningen. Ägare av fastigheten är bostadsrättsföreningen som helhet, varför godkännande av vissa åtgärder kan behövas, av dels styrelsen, eller dels föreningsstämman.

Godkännande av styrelsen

En bostadsrättshavare får inte utan styrelsens tillstånd genomföra åtgärder som innebär ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller någon annan väsentlig förändring av lägenheten (7 kap. 7 § bostadsrättslagen). Denna bestämmelse omfattar endast ändringar i lägenheten. Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd om åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Även om det är fråga om väsentlig förändring av lägenheten ska styrelsen ha tungt vägande skäl för att vägra tillstånd. Ett exempel då tillstånd kan vägras är att planlösningen ändras så att lägenheten blir svår att avyttra.

Godkännande av föreningsstämman

Angående åtgärder som inte ska företas i lägenheten, ska beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. I sådana fall beslutar inte styrelsen ensam.

Godkännande för byte av fönster

Eftersom det rör en åtgärd, som kommer företas såväl i lägenheten som utanför lägenheten, föreligger dock vissa gränsdragningsproblem. Eftersom ni vill genomföra en ingripande ändring av er lägenhet, samt en ändring av föreningens hus, tycks det enligt min mening som att ni behöver få tillstånd samtycke från såväl styrelsen som föreningsstämman. Sett till förutsättningarna för att styrelsen ska neka er att genomföra förändringen, bör ni dock ha vissa förutsättningar att få styrelsen att acceptera byggnationen. Det bör alltså främst vara fråga om att föreningsstämman accepterar genomförandet.

Råd

Ni bör lyfta frågan om fönstret vid nästa föreningsstämma. Ni kan exempelvis anföra att ett fönster skulle höja lägenhetens värde, och såväl föreningens. För ett nekande behövs nämligen skälig anledning (9 kap. 16 § bostadsrättslagen), och det skulle kunna vara att åtgärden minskar värdet på fastigheten. Det är dock fråga om en ingripande åtgärd, såväl inom- som utomhus, varför ni måste få tillstånd först.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1242)
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister
2021-09-12 Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

Alla besvarade frågor (95697)