Bygga hus med enskild egendom

2017-05-31 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag har fått en summa som enskild gåva från min mor. Dessa pengar har jag investerat så att de idag är värda mycket mer än den ursprungliga summan. Jag är gift och vi ska nu tillammans bygga ett bostadshus och jag undrar vad som gäller om jag använder dessa pengar dvs gåvan från min mor. Är det den ursprungliga summan eller räknas även värdeökningen (som idag är tillgängliga kontanter) på gåvan som min enskilda egendom och är det i så fall något som måste dokumenteras i ett testamente? Det är viktigt för mig att om jag avlider så ska min enskilda gåva gå till våra biologiska barn, vad händer om jag investerat detta i huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gåvor med förbehåll om att egendomen som överlåts ska vara enskild blir enskild egendom enligt 7:2 p 1 äktenskapsbalken (ÄktB). Om egendomen används blir även det som träder i stället för den enskilda egendomen att se som enskild egendom, 7:2 p 6 ÄktB. Dina aktier är alltså enskild egendom och värdeökningen ändrar inte det förhållandet.

Utgångspunkten när ni bygger ett hus tillsammans och ditt tillskott görs med enskild egendom är således att din del av fastigheten blir enskild egendom. Det bekräftas också av rättsfallet NJA 1995 s 577. Det ska dock uppmärksammas att viss särskiljning av pengarna kan krävas. Om din enskilda egendom sammanblandas med din makes egendom kan den tappa sin karaktär av att vara enskild. Det följer av rättsfallet NJA 1992 s 773. Det är normalt tillräckligt att du håller dina pengar på ett särskilt konto för att medlen ska vara erforderligt särskiljda.

Om inget testamente skrivs ärver den efterlevande maken normalt allting efter den först avlidne, 3:1 ärvdabalken (ÄB). Särkullbarn kan dock få ut sin del av arvet direkt. Efterlevande makes arvsrätt gäller även enskild egendom. Den efterlevande maken ärver dock enskild egendom med fri förfoganderätt, vilket tex innebär att den efterlevande inte kan testamentera bort sådan egendom själv. När den andra maken maken dör får arvingarna efter den första maken efterarv, dvs det som är kvar av det som den efterlevande maken ärvde vid det första dödsfallet. Vill du att dina barn ska ärva din andel av fastigheten och inte din make krävs det därför att du skriver ett testamente.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (414)
2021-08-02 Omvandla enskild egendom till giftorättsgods?
2021-07-29 Kan jag öppna ett konto med pengar som min make inte kan komma åt eller ärva?
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?

Alla besvarade frågor (94634)