Bundenhet vid ställningsfullmaktshavares överskridande av behörighet och befogenhet

2017-02-08 i Avtal
FRÅGA
Hej! Min fråga rör ställningsfullmakten.Om en ställningsfullmakts behörighet överskrids, blir man då bunden om tredjeman var i god tro/hade fog för att tro att fullmäktigen hade behörigheten? Eller blir avtalet ogiltigt i samma stund som man konstaterat att avtalet är utanför behörigheten?MvH
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Om ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför sin behörighet blir huvudmannen inte bunden, oavsett tredje mans goda tro. Detta följer av 2 kap 10 § st 2 avtalslagen som anger att en förutsättning för att ställningsfullmakt överhuvudtaget ska föreligga är att fullmaktshavaren handlar inom gränserna för sin behörighet.

Om ställningsfullmaktshavaren däremot rättshandlar utanför sin befogenhet, dvs i strid med inskränkande föreskrifter från huvudmannen, blir huvudmannen bunden om tredje man är i god tro (dvs i tro om att sådana föreskrifter inte finns). Detta framgår av 2 kap 11 § st 1 AvtL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1519)
2021-08-04 Är det formellt korrekt att upprätta flera exemplar av ett och samma avtal?
2021-07-31 Vad gäller vid muntliga avtal?
2021-07-31 Droppshipping och avtal
2021-07-31 Avtal för inneboende

Alla besvarade frågor (94628)