Bundenhet till samboavtal

FRÅGA
härEtt par, där hon vill avsluta samboavtalet, men då mannen vägrar.Hur går man vidare?Har 2 barn och fastighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av din fråga framgår det att ett samboavtal mellan samborna har ingåtts och att den ena vill undgå bundenhet till avtalet. Eftersom din fråga rör ett förhållande om sambor är sambolagen tillämplig i detta avseende, lagen hittar du här.

När ett sambopar ingår ett samboavtal ingås det i avsikt att någon bodelning inte ska ske av särskild egendom, om paret går skilda vägar. Notera att, om ett par vill att viss egendom inte ska ingå i bodelningen måste detta särskilt anges i avtalet, med avseende på vilken egendom avtalet kommer att gälla.

Reglerna om samboavtal finns att hitta i sambolagens 9 §, som finns att läsa här. Det är viktigt för dig att du har klart att ett samboavtal är tvingande så fort avtalet på ett korrekt sätt ingåtts. Dvs. om en av avtalsparterna vill att samboavtalet inte ska vara giltig kan inte personen ensidigt avstå från avtalet. Båda personerna i parförhållandet måste gå med på det.

När det kommer till samboavtal kan ett redan ingånget samboavtal endast ändras genom att paret ingår ett nytt samboavtal. I samboavtalet ska det framgå att samboparet överenskommit om någonting beträffande bodelning. Om både det första och andra samboavtalet reglerar ett förhållande om samma sak, t.ex. om den gemensamma fastigheten, är det samboavtal nummer 2 (det senare samboavtalet) som kommer att vara giltigt.

Vill samboparet att det första samboavtalet inte ska vara giltig, kan den alltså ogiltigförklaras endast genom att ett nytt samboavtal ingås, som reglerar samma förhållande, t.ex. att den gemensamma fastigheten visst ska ingå i bodelningen.

Förutom det ovan angivna, kan ett samboavtal även jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Detta framgår av 9 §. Detta förutsätter dock att avtalet är oskäligt för någon av personerna i parförhållandet. Den som påstår att oskälighet finns har bevisbördan att fallet är så. I annat fall finns inget annat sätt att frånträda ett samboavtal.

Hoppas detta gav ett svar på din fråga! Vid följdfrågor eller oklarheter är du välkommen att höra av dig igen.

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86733)