Bundenhet att ta hand om sina föräldrars ekonomi

FRÅGA
Mina syskon och jag har sen många år en sorgligt dålig relation. Min syster tog för länge sen på sig att sköta våra föräldrars ekonomi. Det har funnits en del miljoner men trots osämja så har vi vid vår fars död o försäljningar av fastigheter lyckats att undvika konflikt. ( jag gick själv till en advokat för rådgivning inför arvskiftet) Nu när det inte längre finns några större summor att hantera har min syster "fått nog" av att sköta vår mors ekonomi och kräver att jag ska ta över, vilket jag uttryckligen sagt att jag inte kommer göra. Skälet är att för några år sen då det fortfarande fanns en del pengar erbjöd jag mig att ta över det ekonomiska ansvaret men det motsatte sig vår bror. Och min syster nöjde sig, lät honom misstro mig och fortsatte sköta ekonomin.Nu kränker min syster mig och insinuerar bl a att jag är dement och en smitare eftersom jag vägrar ta över pappersarbetet, hon hotar med att vår mor kommer bli vräkt och det då är mitt ansvar. Jag undrar om hon har rätt att kräva att jag nu ska ta över och om hon inte faktiskt är bunden vid att hon ( från början utan min vetskap) självmant tagit på sig att sköta våra föräldrars ekonomi?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida du är bunden eller förpliktigad att på något sätt att sköta din mors ekonomi, eller om din syster är det.

Regler kring anhörigas behörighet att ta hand om någons ekonomiska angelägenheter finns 17 Kapitlet Föräldrabalken.

Som kapitlets rubrik lyder är det en behörighet att kunna rättshandla för sina anhöriga vid den händelsen att de inte kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter själva. Det är alltså inget som någon är bunden av, utan snarare en möjlighet som lagstiftaren ger anhöriga att hjälpa sina föräldrar.

Eftersom du skriver i din fråga att varken du eller något av dina syskon verkar vara intresserade av att ta hand om er mors ekonomi så skulle jag rekommendera att ni ansöker om en god man. Här har ni ett exempel på hur en blankett för ansökan om god man kan se ut.

För att sammanfatta mitt svar skulle jag säga:

Varken du eller din syster är bundna av att ta hand om er mors ekonomi, inte heller någon av er kan kräva att den andra personen ska göra det. Det är enbart en behörighet som finns för anhöriga som vill hjälpa sina föräldrar med ekonomiska angelägenheter. Det faktum att ni avböjer uppgiften är tillräckligt för att befria er från den, oavsett vilket skäl ni har att avböja den.

Jag råder er att ansöka om en god man som kan ta över uppgiften.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer Thorell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (379)
2019-08-25 Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?
2019-08-12 Entledigande av god man
2019-08-02 Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet
2019-08-01 Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?

Alla besvarade frågor (72228)