Budgivning på fastighetsandel och offentlig auktion

FRÅGA
Min fru äger 2/3 av ett fritidshus och nu vill systern som äger 1/3 sälja. Vi har gått med på att ta in två mäklare för att göra en skriftlig värdering för vi vill ju köpa ut henne. Vi kommer sedan att ta ett snittpris på de båda värderingarna och köpa ut henne.Kan hon vägra att ta vårt bud och lämna ärendet vidare till tingsrätten för en offentlig auktion?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att genomföra ett giltigt köp av fastighet, även en andel i sådan, så krävs ett upprättande av köphandling som skrivs under av både säljare och köpare samt innehåller uppgift om köpeskilling och överlåtelseförklaring. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 4:1 första stycket. Eftersom svensk rätt som huvudregel inte erkänner giltigheten av löften att sälja fastighet, eller andel i denna, med hänvisning till att formkraven för fastighetsköp skulle undermineras om sådana löften godtogs av rättsordningen, så är din svägerska i sin fulla rätt att vägra fullfölja köpet även om hon redan har godtagit din frus anbud. Det är bara när en köpehandling har upprättats och uppfyller de nämnda formkraven som köpet blir bindande. Mot bakgrund av vad som nu sagts så finns det inte heller någon skyldighet för din svägerska att acceptera din frus bud.

Eftersom din svägerska är delägare i fastigheten så har hon rätt att ansöka hos rätten om att sälja fastigheten på offentlig auktion för hennes och din frus räkning, såvida de inte har avtalat bort denna möjlighet. Skulle din fru dock kunna visa på synnerliga skäl för anstånd, vilket främst förstås som ett högt ställt krav på omständigheter av social karaktär, exempelvis aspekter knutna till familjesituationen, så kan inte rätten fatta beslut om försäljning. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 6 §. Skulle din svägerska ansöka om försäljning och din fru inte kan åberopa synnerliga skäl för anstånd, vilket är sannolikt, så kan dock din fru i egenskap av delägare åtminstone yrka på att fastigheten inte ska säljas under en viss prisnivå (Lag om samäganderätt 9 § första stycket).

Med andra ord så rör det sig huvudsakligen om en förhandlingsfråga mellan din fru och hennes syster.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (255)
2020-09-25 vad krävs för att ett fastighetsköp ska vara giltigt?
2020-09-21 Hur lång uppsägningsstid har man när man hyr lokal på obestömd tid?
2020-09-19 Vem ska betala låssmed i hyreslägenhet?
2020-09-12 Vem äger en fastighet?

Alla besvarade frågor (84437)