Brytande av bodelningsavtal ger rätt till hävning

2020-03-29 i Avtal
FRÅGA
jag ligger i skilsmässa som träder i kraft ca d 30/4-20. Vi har ett bodelningsavtal som säger;Att jag är Ensam betalningsanvarig för bolånet fr o m d 1/5-20 och jag står som ensam ägare 1/1 på lagfarten och att maken avsäger sig allt gällande huset och köpesumma vid en ev försäljning.Nu hotar han mig med att är han inte avskriven från bolånen, så kommer han tvinga mig till en försäljning. För enligt honom så gäller inte avtalet om han inte blir avskriven från bolånen. Jag har mitt företag i villan, så jag kan inte sälja.Avtalet är skrivet av en Advokatbyrå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Avtalslagen (AvtL) och Samäganderättslagen (SamägL).

Väsentligt avtalsbrott ger rätt till hävning
Med tanke på att maken har avsagt sig rätten till huset om det är så att hela bolånet skrivs över på dig har han rätt i att avtalet inte gäller om du inte uppfyller din del av avtalet. Genom bodelningsavtalet är ni båda bundna att följa det som är skrivet, vilket innebär att du måste ta över hela bolånet från och med den första maj. Gör du inte det håller du inte din del av avtalet, vilket även är kallat för avtalsbrott. För att man ska ha rätt att häva avtalet krävs det att avtalsbrottet är att räkna som väsentligt. En riktlinje man kan använda sig av för att avgöra om avtalsbrottet är väsentligt eller inte är om avtalet hade ingåtts även om maken visste att du inte skulle ta över bolånen. Min bedömning är att denna del av avtalet var avgörande för att bodelningsavtalet skulle komma till stånd, vilket innebär att avtalsbrottet att inte ta över bolånet är väsentligt och ger maken rätt att häva avtalet. Detta innebär att han då inte längre är förpliktad att avsäga sig rätten till huset, 1 § AvtL.

Rätt till tvångsförsäljning
Jag förutsätter att ni äger huset tillsammans genom så kallat samägande. Detta ger maken rätt att genomföra en tvångsförsäljning av huset om han vill det, 6 § SamägL. I vissa undantagsfall kan du som delägare dock få rätt till anstånd om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida det skulle föreligga i detta fall är dock tveksamt.

Avslutning och råd
Sammanfattningsvis som svar på din fråga är att om du bryter mot avtalet, genom att inte ta över bolånen så som är sagt, har maken rätt att häva avtalet och kan då begära att fastigheten läggs ut på offentlig auktion. Mitt råd till dig för att undvika detta är därmed att ta över bolånen så som ni har avtalat. Är det så att du behöver lite extra tid på dig för att göra detta kanske du möjligen kan tala med maken och be om det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!

Vänligen
Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1378)
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?
2020-11-21 Avtalsbrott – vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (86576)