Bryta mot Folkhälsomyndighetens allmänna råd under Covid-19 pandemin

FRÅGA
Vilka är de juridiska implikationerna för en medborgare som väljer att inte följa folkhälsomyndighetens allmänna råd eller rekommendationer i samband med den nutida covid-19 pandemin?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten är det inte straffsanktionerat att bryta mot dessa. Det innebär alltså att det inte finns några juridiska påföljder för medborgare som bryter mot råden.

Däremot har även riksdagen nyligen infört lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) som innebär att var och en ska göra det den kan för att minska smittspridningen (3 § pandemilagen). Den här lagen gäller dock främst gentemot näringsidkare (som exempelvis restauranger eller fastighetsägare).

Lagen ger länsstyrelsen, regeringen och kommuner möjlighet att begränsa smittspridningen när det gäller restauranger, offentliga sammankomster, köpcentrum, kollektivtrafik samt privata tillställningar i fastigheter som hyrs ut (5 § pandemilagen). De föreskrifter som meddelas måste vara proportionerliga (6 § pandemilagen). De föreskrifter som får meddelas är bland annat antalet deltagare och avståndet mellan dessa (7-13 §§ pandemilagen).

Den som bryter mot föreskrifterna som meddelats vad gäller antalet personer eller förbud att besöka viss plats kan dömas till penningböter (24 § pandemilagen). Dessutom kan enskilda personer avvisas från exempelvis kollektivtrafik eller liknande om de inte följer de anvisningar som ges (jfr 22 § 3 st. pandemilagen)

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Däremot kan restauranger, personer som anordnar demonstrationer, butiker och liknande dömas till böter om de inte följer de föreskrifter som meddelats. Enskilda personer kan avhysas från platser om de inte följer anvisningarna som ges.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?