Bryta ett avtal utan att bli ersättningsskyldig

2018-10-24 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det går att bryta ett avtal utan att bli ersättningsskyldig. Min arbetsgivare ( offentlig) har betalat för arbetsglasögon och för att få dessa arbetsglasögon var jag tvungen att skriva på ett avtal att jag måste arbeta kvar på arbetsplatsen 2 år annars måste jag betala för dessa glasögon. Avtalet säger; om jag säger upp mig inom 1 år blir jag ersättningsskyldig till 100% av summan, slutar jag efter 1år blir jag ersättningsskyldig till 50% av beloppet. Slutar jag efter 2år blir det ingen kostnad för mig. Glasögonen kostade ca 20 000kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor som rör avtal hittar du i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), och den hittar du här

"Pacta sunt servanda" ger uttryck för avtalsrättens mest grundläggande princip, vilket är latin för "avtal ska hållas". Principen innebär en stark huvudregel för att avtal som ingås – oavsett om det sker muntligen eller skriftligen – ska vara juridiskt bindande, och parterna är skyldiga att prestera enligt dess innehåll. Det finns vissa lagfästa undantag i AvtL:s tredje kapitel som gör det möjligt för en part att ogiltigförklara eller jämka ett avtal eller något av dess villkor om det kommit till genom exempelvis svek, hot eller om någon av parterna var omyndig vid avtalsingåendet. Ogiltigförklaringar sker dock restriktivt.

Utifrån din fråga verkar inte något av undantagen vara aktuellt i ditt fall och således har du godtagit avtalets innehåll frivilligt och har en skyldighet att hålla dig till det. Om du planerar att säga upp dig inom 2 år är mitt råd att du vänder dig till din arbetsgivare och undersöker om ni kan komma överens om en annan lösning.

Vänliga hälsningar,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1330)
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?
2020-07-31 Kan jag ge bort pengar som jag fått av min mamma till vem jag vill?

Alla besvarade frågor (82580)