FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/02/2016

Brutit kontaktförbud?

Min dotter blev misshandlad av sitt ex och gjorde polisanmälan och domen blev att mannen fick 4 månaders kontaktförbud. Åklagare valde att helt ignorera att det fanns vittne i form av ett barn samt en vännina. Mannen har också den tidigare som för hemfridsbrott och misshandel ( samma som min dotter anmälde ). Nu har han 2 ggr brutit mot kontaktförbudet genom att via min dotters nära vänner kontakta dem och uttryckligen fråga vad min dotter för och befinner sig. Bägge gångerna är förundersökningen nedlagd. Han gör ju något som han inte får göra! "Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott begåtts som gör under allmänt åtal har förövats". Vad innebär det? Vad är allmänt åtal? Han har ju gjort något som han inte ska få göra enligt beslutet om kontaktförbudet!

Lawline svarar

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

Först och främst så innebär ett kontaktförbud att gärningsmannen inte får besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter den person som skyddas av förbudet, personen som skyddas av förbudet är i det här fallet din dotter. Kontaktförbudet avser kontakt med din dotter, det omfattar även att göra obscena gester i närheten av personen som skyddas eller passera dennes hus ett flertal gånger per dag, se https://lagen.nu/1988:688 för defintion. Förbudet betyder vidare att personen som meddelats kontaktförbud inte får söka upp den person som skyddas, inte får ringa till personen, inte skicka brev, telegram, telefax, epost, sms-meddelanden eller liknande. Han får inte heller söka kontakt genom annan person, vilket betyder till exempel att han inte får be en kamrat ringa åt din dotter, han får inte heller använda sig av andra metoder för att få personens uppmärksamhet. Kontaktförbudet är inte bestämt till vissa platser utan gäller överallt.

Genom att fråga din dotters kompisar om vart hon är så begår han en ringa överträdelse av kontaktförbudet vilket inte ska leda till någon påföljd, se 24§, 2 st. https://lagen.nu/1988:688. Om han fortsätter att ta kontakt med hennes vänner och ger din dotter befogad anledning att anta att han söker kontakt och har gjort flera gånger kan detta ge upphov till en ackumulerande effekt och leda till att det blir mer än ringa överträdelse. Det har t.ex. ansetts vara ej ringa överträdelse genom att skicka en ros till en skyddad person, likaså genom att lämna två meddelande på en skyddads telefonsvarare.

Allmänt åtal innebär att åklagaren har rätt och ska väcka åtal när det har skett ett brott, till skillnad mot enskilt åtal där det endast är målsäganden som kan väcka åtal om det inte föreligger särskilda skäl,se Brb 5 kap. 5§.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo