Brukande av narkotika

2021-02-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej vilket straff kan man få om man helt själv missbrukar ganska mycket narkotika vid ett tillfälle ? Räknas det förfarande som ringa narkotikabrott då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna avseende narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. I 1 § NSL regleras vad som utgör ett narkotikabrott och i 1 § p.6 NSL regleras att brukande av narkotika är straffbart. Vidare regleras i 2 § NSL att brottet kan anses som ringa med hänsyn till arten, mängden narkotika och övriga omständigheter. Vart den exakta gränsen för ringa narkotikabrott går framgår alltså inte utav lagen utan det framgår endast vad som kommer att beaktas vid bedömningen. Det betyder alltså att bedömningar görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det vanligaste är dock att eget bruk och innehav för eget bruk rubriceras som ringa narkotikabrott.

Vid ringa narkotikabrott kan du dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader. Det är vanligaste vid ringa narkotikabrott i form av eget bruk är dagsböter men även här beaktas olika omständigheter vilket gör det svårt att ge dig något exakt svar.

Det är alltså svårt att svara på din fråga utan att veta exakta omständigheter. Du är välkommen att höra av dig igen för att få ett tydligare svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (511)
2021-05-12 Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott
2021-05-12 Narkotikabrott
2021-05-07 Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?
2021-05-06 Vilken roll spelar återfall i påföljdsval vid narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (92198)