Bruk av narkotika utomlands / bilkörning i Sverige

2015-09-23 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hejsan, vad blir följden av att bruka cannabis i Holland och sedan köra bil i Sverige, då man inte längre är påverkad, med dock har THC kvar i sitt system?
SVAR

Hej!

Att bruka cannabis i Sverige är olagligt, men om narkotikan brukades i något annat land där detta är lagligt kan svensk domstol inte döma för narkotikabrott. Dock kan detta bli fråga om svåra bevisfrågor men rent principiellt gäller det som står ovan.

Angående det eventuella trafikbrottet: den relevanta lagregeln hittar vi i 4 § 2 st. i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, den lyder "För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet". THC är narkotikaklassat och i enlighet med paragrafens ordalydelse är det olagligt att köra bil då man har något narkotiskt ämne kvar i blodet. I de fall jag har hittat från tings- och hovrätterna brukar själva frågan om THC i blodet inte vara något problem - polisen har säker utrustning för att utröna om så har varit fallet. Vad som däremot brukar vara knäckfrågan är om man visste eller vad likgiltig till att man hade THC kvar i kroppen dvs. hade uppsåt. Eftersom det verkar vara tvistigt och något osäkert när det narkotiska ämnet "går ut" ur kroppen handlar därför frågan återigen om bevisning (i det här fallet bevisning om uppsåt).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll