FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott20/10/2020

Bruk av narkotika och körkortstillstånd

Hej!

Jag är 20 år Jag blev dömt första gången för ring narkotikabrott. Min blod har visat sig att jag hade 0,1g amfetamin.

Trots att jag berättat till Polisen att jag inte vet jag har tagit några drogar den ikvällen bga jag var så påverkat av alkohol är jag ändå dömt att betala en hel del.

Jag vill överklaga men Det känns bara hopplöst. De har läst att jag var påverkat och inte visst att jag har tagit men ändå dömde mig.

behöver jag vara orolig för min körkorttillstånd med tanken av den låga analysresultaten och att jag har aldrig någonsin förut blev dömt till nåt?

Min körkortstillstånd är viktigast för mig just nu och ska ha snart kunskapstest.

Tack för svar på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen.

Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika kontinuerligt och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas.

Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Hittade du inte det du sökte?