Brottsprovokation eller bevisprovokation?

Hej !

Marijuanafrön lagliga att köpa/inneha. Beställa fem frön från NL. Tullen öppnar och ser vad det är. Klistrar igen kuvertet och skickar det till adressaten. Tullen informerar polisen som väntar i drygt två månader (om fröna planterats är plantan som störst nu ). Gör nu tillslag mot frö-beställaren. Är inte detta brottsprovaktion ?

Med vänlig hälsning från mig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Brottsprovokation är, som du troligen vet, förbjudet enligt svensk lag. Problematik uppstår dock eftersom att bevisprovokation inte är förbjudet. Skillnaden mellan dessa har beskrivits som "Brottsprovokation ingår i begreppet okonventionella spaningsmetoder och med detta avses ett agerande från polisens sida som syftar till att framkalla brott, medan en bevisprovokation syftar till att få fram bevisning om ett begånget brott, om vilket det föreligger misstanke." I SOU 2003:74 "Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen" kan du läsa mer om gränsen mellan brottsprovokation och bevisprovokation.

Utöver detta kan man säga att polisen har att ta hänsyn till proportionalitetsprincipen i sin verksamhet, bl.a. vid bevisprovokation. Innebörden av proportionalitetsprincipen är att polisens åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Med största sannolikhet rör det sig om bevisprovokation i det fallet du nu har beskrivit. Polisen provocerar fram bevis (genom att låta innehavaren av plantan odla fram marijuana) och kan på så vis styrka narkotikainnehav.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo