Brottsligt med offentlig onani?

Hej!

Jag var ute på promenad och såg en brevbärare gå upp i skogen för att runka samtidigt som jag gick där? Jag tror inte han menade att göra det framför mig men jag råkade ju se. Är det olagligt och något som jag ska polisanmäla?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Gärningen skulle främst kunna vara brottslig såsom sexuellt ofredande eller förargelseväckande beteende.

Sexuellt ofredande
Sexuellt ofredande kan, uttryckligen enligt sin bestämmelse, bestå i att blotta sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag. Det kan också bestå i att på andra vis genom ord eller handling ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet (6 kap 10 § 2 st. BrB).

Det centrala för huruvida agerandet var brottsligt är i detta fall huruvida brevbäraren hade uppsåt till att blotta sig för dig, och att detta skulle väcka obehag hos dig.

Uppsåt kan föreligga i tre situationer (NJA 2004 s 176):

1. Om brevbäraren ville att du skulle tycka att det var obehagligt (så kallat avsiktsuppsåt)

2. Om han var likgiltig inför huruvida du tyckte att det var obehagligt eller inte (så kallat likgiltighetsuppsåt)

3. Om han i och för sig inte var likgiltig, men tyckte att det faktum att du tyckte att det var obehagligt inte utgjorde något skäl för att avstå (så kallat insiktsuppsåt).

Om det är som du uppfattade situationen, att han inte gjorde det för att du skulle se, saknas uppsåt till sexuellt ofredande. Det var i det fallet inte brottsligt.

Förargelseväckande beteende
Blottning kan också, om det inte utgör sexuellt ofredande, utgöra förargelseväckande beteende. Det brottet begås av den som för oljud på allmän plats, eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten (16 kap. 16 § BrB).

Den centrala skillnaden mellan sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende är, vad gäller blottning, att sexuellt ofredande begås mot en eller flera individer, medan förargelseväckande beteende rör situationen då blottningen sker inför en allmänhet på allmän plats.

För uppsåt gäller motsvarande som för sexuellt ofredande, att brevbäraren för att gärningen ska vara brottslig ska ha haft avsikts-, insikts- eller likgiltighetsuppsåt till att gärningen var förargelseväckande (och, om nu saken ska hårdras, till att gärningen skedde på allmän plats inför en allmänhet).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo