Brottsligt gå runt med strap on?

FRÅGA
Om man går runt med en synlig strap-on, gills det som blottning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Blottning är en form av sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande kan utöver genom sådan blottning som är ägnad att väcka obehag begås genom att på annat vis genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). Dessa bedömningar är inte alldeles klara, utan får sägas vara närmast common sense-baserade. Liksom blottning i ett sammanhang – exempelvis i en bastu eller nudiststrand där alla naturligt är nakna – kan vara tillåtet och i andra brottsligt, beror frågan om huruvida det är brottsligt att gå runt med synlig strap on på de närmre omständigheterna. En kärnförutsättning för att beteendet ska vara brottsligt är dock att avsikten varit att ofreda en person för att kränka någons sexuella integritet. Den som går runt med strap on behöver inte nödvändigtvis vilja kränka andras sexuella integritet, utan det är tillräckligt att gärningspersonen är likgiltig inför om någons sexuella integritet kränks (så kallat likgiltighetsuppsåt. Se NJA 2004 s. 176).

Beteendet kan också utgöra förargelseväckande beteende. Brottet begås genom att på allmän plats eller på annat vis offentligt bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten (16 kap. 16 § brottsbalken). Även för förargelseväckande beteende är det tillräckligt att gärningspersonen är likgiltig inför huruvida beteendet är förargelseväckande.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89823)