Brottsligt att undanhålla ett ägandebyte i aktieboken

2021-03-27 i Bolag
FRÅGA
Hej,Kan det vara ett brottsligt att undanhålla information om ägarbyten från aktieboken? Låt säga att ett ägarbyte äger rum, men sedan bestämmer sig den nya ägaren något år senare för att överlåta aktierna tillbaka till den förre ägaren. Att det fallet inte föra in dessa händelser i aktieboken, kan det vara ett brott på aktiebolagslagen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brotten mot ABL (aktiebolagslagen) regler i kap. 30 ABL. En av de möjliga brotten är den som "uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig". Brottet riktar sig mot styrelsen, vilket är dem som har ansvar över att upprätthålla aktieboken, 5:7 ABL.

Så om ni endast är ägare, men inte arbetar inom styrelsen så kan inget brott ha begåtts. Däremot om ni sitter i styrelsen kan det utgöra ett brott att inte hålla aktieboken uppdaterad.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91320)