FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/11/2022

Brottsligt att ta del av ”familjeporr” när man är under 15 år?

Hej, Jag är 14 år och undrade om porr och familjeporr var samma sak. Så jag gick in på en familjeporr hemside. Jag såg några videos somstog "Father, Daughter", det betyder ju inte att dom är underåriga, det kan tex vara att dottern är 25 och pappan är 43. Jag fortsatt titta och se om det var samma sak. Det stod aldrig att det var barnporr, det stod bara "Father, Daughter" Sen kom det up med en pop-up på skärmen som stod "STOPP med polisens märke", och vilket län jag bor i. Jag blev jätte rädd och stängde sidan. Jag hann inte läsa mer men det stod någonting med att det var en barnporr hemsida. Jag hade ingen aning att det var barnporr. Vad ska jag göra? Kan jag bli dömd när jag fyller 15 för det? Hjälp, Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, du kan inte bli dömd för någonting i det här fallet. Detta då du inte var straffmyndig när du var inne på hemsidan, och även om du hade varit över 15 år lär du ändå inte ha begått ett brott. Nedan kommer jag förklara allting lite mer ingående.

Är det brottsligt att vara inne på en ”familjeporrsida” och se på videor där?

Du skriver att du var inne på en porrsida där det fanns videor där titeln inckluderade ord som ”father” och ”daughter”. Det skulle möjligen kunna utgöra brottet barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § 1 st. 5 p. brottsbalken (BrB). Till skillnad från en del andra brott krävs det inte uppsåt för att kunna dömas för barnpornografi, utan det räcker med personen har varit ”oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under arton år”. Om man är inne på en sida som uttryckligen säger sig förmedla porrvideor som skildrar ett antal familjemedlemmar skulle det möjligen kunna betraktas som ett oaktsamt agerande enligt 16 kap. 10 a § 5 st. BrB. Som du är inne på framgår det ju dock inte direkt av ordet ”daughter” att tjejen i fråga skulle vara under 18 år (om hon nu är det i verkligheten). Min uppfattning är därför att det vore svårt att betrakta ditt agerande som oaktsamt.

Ingen påföljd då du ej är straffmyndig

Även ifall ditt agerande skulle anses utgöra ett brott finns det ingen möjlighet för en domstol att utdöma påföljder när personen i fråga är under 15 år gammal. Du skulle därför inte kunna dömas till exempelvis fängelse eller böter av en domstol. Begår du ett brott när du inte är straffmyndig är det istället socialtjänsten som har möjlighet att besluta om lämpliga åtgärder. Som jag tidigare var inne på är det dock ytterst tveksamt om ditt agerande kan anses utgöra ett brott, vilket gör att det även är osannolikt att socialtjänsten skulle bli aktuell i ditt fall.

Hoppas mitt svar gav lite tydlighet över situationen och att du nu kan lugna dig lite!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo