Brottsligt att "smaka" på lösgodis i butik?

Hej,

Kan man få böter/straff om man smakat på en lösgodisbit i butik? Till saken att det var ett par dagar sedan. Kan man "åka dit" i efterhand (övervakningskamera)? Dessutom berättade för en i personalen att jag smakat på lösgodiset och sa att jag kände mig dum.

Med vänlig hälsning

Fredrik

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om tillgreppsbrott finns i 8 kap. i brottsbalken. Enligt 1 § föreligger en stöld om någon olovligen tar vad annan tillhör, med uppsåt att tillägna sig det. I detta fall krävs det således att gärningsmannen har uppsåt att konsumera godiset utan att göra rätt för sig. Snatteri är en ringare form av stöld, se 2 §. Enligt praxis anses en butiksstöld vara snatteri om värdet av tillgreppet inte överstiger 1000 kr. Att konsumera obetalt godis i en butik utgör således snatteri, förutsatt att gärningsmannen haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Vidare framgår det av 2 § att straffet för snatteri är böter eller fängelse högst sex månader. Svaret på din fråga blir således ja, man kan bli straffad för att "smaka" på godis inne i en butik. Huruvida du kommer att "åka dit" eller inte är dessvärre inte något jag kan svara på.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo