Brottsligt att sexchatta med en omyndig person?

FRÅGA
Hej om person A sexchattar med person B, person B utger sig för att vara över arton år. Senare visar det sig att person B ljugit och egentligen är under arton. Kan person A bli dömd för barnpornografi eller nåt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om barnpornografi återfinns i 16 kap. 10 a § brottsbalken. Enligt paragrafen är det brottsligt att t.ex. skildra barn i pornografisk bild eller att sprida, överlåta, förvärva och bjuda ut sådana bilder. I regel omfattas alltså inte sexchattande med en omyndig person av bestämmelsen. Person A kan med andra ord inte dömas för barnpornografi.

Att sexchatta med en omyndig person kan däremot beroende på omständigheterna i det enskilda fallet utgöra sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering eller kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. För att dömas för brotten krävs enligt 6 kap. 13 § brottsbalken inte att man känt till att motparten varit under arton år utan det räcker med att man varit oaktsam beträffande den omständigheten.

För att ta ställning i frågan om person A kan hållas ansvarig för någon av de ovan nämnda brotten krävs mer bakgrundsinformation än vad som framgår i din beskrivning. Du är därför varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med mer information kring omständigheterna i det aktuella fallet om du är intresserad av ytterligare vägledning.

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (443)
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?
2021-10-10 Var går gränsen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp?

Alla besvarade frågor (96401)