FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott17/08/2017

Brottsligt att inneha barnpornografi som mottagits utan förfrågan?

Är det olagligt om en 14 årig tjej skickat nakenbilder till en 18 årig kille utan att han frågat om bilderna

Lawline svarar

Hej!

Barnpornografibrott

Huruvida en gärningen är brottslig eller inte finner du i brottsbalken (1962:700) här. Den situation du beskriver kan närmast vara barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken, eftersom bilden verkar ha ett sexuellt syfte samt bilden föreställer en person under 18 år (barn).

Där anges att den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,

2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,

3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,

4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller

5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

ska dömas för brott till fängelse i högst två år. För din del handlar det om innehav enligt femte punkten.

Krav på uppsåt tycks saknas

Det finns emellertid ett generellt krav i brottsbalken på sk. uppsåt (om inget är särskilt stadgat för en brottsbestämmelse) enligt 1 kap. 2 § brottsbalken, vilket på vardagligt språk innebär att du mer eller mindre måste ha utfört en viss gärning "med flit". Då du inte har frågat efter någon bild är kravet på uppsåt inte uppfyllt när bilden väl mottagits.

OBS: Jag måste dock varna att om du medvetet sparar bilden på din hårddisk eller på något annat sätt behåller en kopia av bilden kan det föranleda en annan bedömning, då uppsåt kan anses föreligga för innehavet och därmed leder till att en brottslig gärning har begåtts. Jag rekommenderar att radera bilden så att du inte riskerar att ansvara för eventuellt brott.


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo