Brottsligt att återvända till Sverige efter utvisning?

2017-02-27 i Övriga brott
FRÅGA
Om en person som begått ett brott i Sverige, sedan avtjänat sitt straff och utvisat till ett annat EU-land och belagts med återvändarförbud på sju år illegalt återvänder till Sverige, begår personen en brottslig handling och vilket straff skulle kunna bli aktuellt? Om jag skulle låta samma person bo hemma hos mig under tiden som hen är i Sverige, begår jag något brott?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawine!

Angående personen som har utvisats på grund av brott riskerar denne att dömas till högst ett år eller om brottet anses vara ringa till böter om personen uppsåtligen befinner sig i Sverige. Detta följer av 8a:5 och 20:2 utlänningslagen.

Angående dig som hjälper personen med husrum när den utvisade redan befinner sig i Sverige är min bedömning att du inte begår ett brott. Detta följer av sådan medhjälp inte tas upp i 20 kapitlet samma lag.

Mikael Jonasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?