​Brottslig överföring av pengar mellan konton?

Hej!
Jag undrar om det är olagligt att föra över pengar och spara dem i en annan persons namn? För att senare kunna föra tillbaka dem igen?

Jag antar att det inte är olagligt så länge man inte undanhåller ekonomiska förpliktelser på detta vis? Utan det blir väl i så fall olagligt just vid sådana flykter, eller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika sätt att tolka din fråga på;
1. Att en person för över sina egna pengar till en annan persons konto och förvarar dem på kontot under en period, för att sedan föra tillbaka dem till sitt eget konto, och att detta inte sker för att undkomma någon form av betalning.
2. Att en person för över någon annan persons pengar till ett konto och förvarar dem där, för att sedan föra tillbaka dem, även detta utan att någon form av betalning hindras.

Jag svarar därför på båda dessa tolkningar.

1. Den första tolkningen, det vill säga att en person för över sina egna pengar till en annan persons konto och sedan för tillbaka dem, är ingenting som är brottsligt. Var eller hur en privatperson väljer att förvara sina pengar är dennes eget val, och om man av någon anledning skulle vilja förvara sina pengar på en annan persons konto så finns det ingen bestämmelse i brottsbalken som hindrar detta eller gör det straffbart. Även om personen hade ekonomiska förpliktelser att uppfylla så skulle inte själva överföringen av pengarna vara straffbar, men en vägran att betala och fullfölja sina ekonomiska förpliktelser skulle förr eller senare leda till andra bekymmer, såsom utmätning och andra fordringsrättsliga åtgärder. 

2. Den andra tolkningen, det vill säga att det rör sig om en annan persons pengar som förs över till ett annat konto, kan däremot vara straffbar. I 8:8 BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1) finns bestämmelsen om egenmäktigt förfarande som gäller då en person tager och brukar eller tillgriper något som tillhör annan. Bestämmelsen kräver inte att gärningsmannen faktiskt brukar eller använder egendomen, utan endast själva tagandet är tillräckligt för ansvar, vilket i detta scenario skulle vara förflyttningen av pengarna till ett annat konto. Att pengarna sedan förs tillbaka igen eller att ingen ekonomisk skada inträffar spelar ingen roll, eftersom att brottet sker redan vid den första överföringen av pengarna.

Hoppas att din fråga nu blev besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo