Brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt – förtal

FRÅGA
Hej! Har en fråga angående brottet "förtal". Det är olagligt att offentligt namnge en person som påstås ha våldtagit någon annan, utan att den personen har blivit dömd för det. Man får alltså inte skriva "Denna killen som heter X och jobbar på min arbetsplats har våldtagit denna tjejen" eller liknande. Samma sak gäller brottet "hets mot folkgrupp" då man inte får uttrycka sig ex. rasistiskt mot någon. Men, däremot får man ju enligt lag vara rasist, då det inte finns något brott som talar emot det, men man får inte uttrycka sig rasistiskt då det blir hets mot folkgrupp. Då kan man tänka sig att man enligt lag får vara en våldtäktsman, men att man inte får våldta människor då det blir våldtäkt. Min fråga är hur det skiljer sig att skriva offentligt att en person är våldtäktsman gentemot att man skriver att personen i fråga har våldtagit människor. Om det inte finns någon lag som säger att man inte får vara våldtäktsman så borde man få skriva att en person är våldtäktsman utan att bli åtalad för förtal, eftersom förtal handlar om att skriva att en människa har gjort något olagligt utan dom. Att skriva att person X är rasist är ej förtal, eftersom att vara rasist ej är ett brott. Hur skiljer sig dessa scenariorna?Hoppas ni förstår min fråga.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad det är för skillnad mellan att skriva att någon exempelvis är en våldtäktsman och att skriva att denne faktiskt har våldtagit någon. I frågan drar du en resonabel parallell till rasism och jag tolkar det som att du har uppfattningen att det ur förtalshänseende är skillnad mellan att skriva att någon är rasist och att skriva att någon har uttryckt sig rasistiskt. Om jag förstår ditt resonemang rätt går det i linje med att det till följd av åsiktsfriheten i Sverige inte är brottsligt att ha rasistiska åsikter, men att det däremot är kriminaliserat att utöva dessa åsikter i form av hets mot folkgrupp eftersom det då utgör ett brott. Med andra ord skulle din fråga kunna omformuleras till vad det är för skillnad mellan att skriva att en viss person är av en viss karaktär och att skriva att personen har gjort något brottsligt.

Det korta svaret på frågan är att det i förtalhänseende egentligen inte är någon skillnad mellan dessa scenarion. För att klargöra några saker som du kan ha missuppfattat angående brottet förtal, förklarar jag i det nedanstående vad förtalsparagrafen faktiskt säger.

Förtalsparagrafen

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andra missaktning, dömes för förtal till böter (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Det som är brottsligt är således att lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning. Paragrafen bidrar dessutom med två stycken exempel, nämligen att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.

Eftersom det således är lika brottsligt att utmåla någon såsom brottslig som det är att utmåla någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt, gör man ingen egentlig skillnad mellan att exempelvis skriva att någon har uttryckt sig rasistiskt (hets mot folkgrupp) och att skriva att någon är rasist. Även fast det inte är brottsligt att vara rasist (åsiktsfrihet) kan det således vara brottsligt att skriva att personen ifråga är rasist – eftersom det uppfyller kravet på att utpeka någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt.

Med det hoppas jag att jag lyckats klargöra för dig att även fast du har uttryckt dig på ett resonabelt sätt i din fråga, så stämmer inte riktigt de antaganden som du gjorde däri. Brottet förtal kan vara begått både om du har skrivit att någon har begått ett brott och om du har skrivit att någon är av viss karaktär (klandervärd).

Överkurs – för den intresserade

Med det sagt vill jag avsluta med att understryka att det inte per automatik är att anse som förtal bara för att man har skrivit att någon är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Utan det måste även vara ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Begreppet "ägnat att" handlar inte om gärningspersonens syfte, utan det handlar om vad gärningen typiskt sett duger till. Om du således skriver att någon är brottslig, men brottet ifråga inte är så allvarligt (t.ex. en lindrig trafikförseelse), räcker det förmodligen inte till för att den utpekade i normala fall ska bli utsatt för andras missaktning och således skulle det inte röra sig om ett förtal.

(Om du vill läsa mer om uttrycket "ägnat att" kan du göra det här, där jag har förklarat det mer ingående utifrån ett par andra exempel)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96466)