FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/06/2020

Brott vid filmning och spridning av film av barn som har samlag

Hej, jag var en helg väldigt full. Har kanske 5 minnesbilder från hela kvällen. Jag hade tydligen sex med en kille i skogen och har fått reda på att det är flera som filmat under akten och dessa videos har sedan skickats runt. Jag är under 18 och klassas som ett barn. Jag undrar vad detta kan ha för konsekvenser på de som filmat och skickat runt? Det klassas väll som barnporognafi? Och vad kan detta leda till för juridiska konsekvenser som fängelse och skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag tipsa dig om att du kan vända dig till brottsofferjouren, som är en ideell förening som hjälper och stöttar personer som blivit utsatta för brott. De har även en hemsida riktad till dig som ung som är mellan 12-25 år och har blivit utsatt för brott. Det är också bra om du pratar med en vuxen som du litar på.

Jag kommer sedan att besvara dina frågor angående vilka juridiska konsekvenser som finns för de personer som filmat samlaget och spridit filmen. De handlingar som du beskriver kan utgöra två olika brott, olaga integritetsintrång och barnpornografibrott. Genom att anmäla händelsen till polisen kommer brotten utredas och gärningspersonerna kan få böter eller fängelse i straff. Om polisen och åklagaren väljer att en rättegång ska inledas kan du få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet kan hjälpa dig att begära skadestånd från gärningspersonerna.

Jag kommer nedan att utveckla mitt svar till dig, berätta om brotten och hur du går till väga för att göra en polisanmälan.

De aktuella brotten

Olaga integritetsintrång

Genom att sprida bild eller uppgift om någons sexualliv, kan man göra sig skyldig till olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § 1 p. brottsbalk). I begreppet bild ingår även rörliga bilder såsom film. Här är det alltså själva spridandet av filmen som är straffbart. För straffansvar krävs också att spridningen skett utan ditt samtycke och att filmen är av sådant slag att den typiskt sett medför allvarlig skada för de berörda personernas integritet och privatliv.

Eftersom personerna har filmat dig när du haft sex och sedan spridit filmen vidare utan ditt samtycke, kan gärningspersonerna ha begått brottet olaga integritetsintrång. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

Barnpornografibrott

Eftersom det framgår att du är under 18 år kan själva filmandet också vara straffbart genom brottet barnpornografibrott (16 kap. 10a § 1 st. 1 p. brottsbalk). Den som skildrar barn i en pornografisk film eller bild kan dömas för barnpornografibrott. Det spelar ingen roll om barnet som filmats har sex i det offentliga eller deltar frivilligt, utan det gäller oavsett var när och hur filmen kom till.

Straffskalan för brottet varierar beroende på vilken grad av brottet som handlingen betraktas som. Betraktas barnpornografibrottet som ringa är riskerar gärningsmannen böter eller fängelse i högst sex månader (16 kap. 10a § 3 st. brottsbalk). Vid normalgraden av brottet riskerar gärningsmannen fängelse i högst två år (16 kap. 10a § 2 st. brottsbalk). Vid grovt brott riskerar gärningsmannen att få fängelse i lägst ett år och högst sex år (16 kap. 10a § 7 st. brottsbalk).

Det finns dock ett undantag till barnpornografibrottet då barn skildras i bild eller film. Undantaget gäller om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade personen och den som framställer bilden är ringa samt beroende på omständigheterna i övrigt (16 kap. 10b § 1 st. brottsbalk). Det finns således en risk att barnpornografibrott inte aktualiseras i din situation om den som filmat samlaget är nära i ålder med dig. Dock framkommer det att personerna har filmat utan din vetskap. Att de filmat utan din vetskap är en omständighet som talar för att undantaget inte blir tillämpligt, och att gärningsmännen således kan dömas för barnpornografibrott oavsett ålder.

Skadestånd

De som begår brott är i regel skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar, det vill säga utge skadestånd till målsäganden. Den som drabbats av brottet och skadan kallas målsäganden, det är i detta fall du. Du bör vid polisanmälan meddela att du vill kräva skadestånd från gärningspersonen. Polisen kommer då be dig att fylla i en blankett. Om gärningspersonen är under 18 år så ska du begära skadestånd från dennes vårdnadshavare. Frågan om skadestånd prövas sedan vanligtvis under rättegången för brottet.

Du kan ha rätt till ett målsägandebiträde, en advokat, som kan hjälpa dig att begära skadestånd. Du kan be polisen om att få ett målsägandebiträde. Om du inte skulle ha rätt till ett målsägandebiträde kan polisen förordna en stödperson från en ideell organisation, till exempel från brottsofferjouren.

Polisanmälan

Du kan göra en polisanmälan när ni har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via polisens hemsida, att du ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga om är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade.

Vad händer efter polisanmälan?

Efter att ni gjort en polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende brotten.

Min rekommendation

Jag rekommenderar dig att polisanmäla händelsen och höra av dig till brottsofferjouren för att få stöd att hantera situationen. Eftersom du är under 18 år behöver du hjälp från din vårdnadshavare, jag rekommenderar dig därför att prata med denne eller någon vuxen som du litar på. Mer information om barns rättigheter vid brott finns också här.

Hoppas att svaret var behjälpligt och att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo