Brott på Åland, laga domstol.

2015-04-30 i Domstol
FRÅGA
Hej! jag har en fråga. Om man, som svensk, blir gripen på Åland för brott, (nu tänker jag mer på ett mindre allvarligt brott alltså, inget grovt), är det då mest troligt att man blir dömd i en finsk eller svensk tingsrätt? Eller är det kanske rentav så att Åland har en egen tingsrätt? Vet ni hur det funkar i detta läge? Vore intressant att veta. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Åland är en självstyrande del av Finland och ett brott som begås där begås alltså utomlands. Som svensk medborgare kommer du, som huvudregel, att bli dömd i Sverige även för de brott du begår utomlands. Detta regleras i 2:2 § brottsbalken (BrB), här.

För att kunna dömas i Sverige krävs det dock att brottet är straffbart både i Sverige och i det land det begås, det finns alltså ett krav på så kallad dubbel straffbarhet, se BrB 2:2 § 3 st.

Den svenska domstol som kommer handlägga ärendet kommer vara den där den misstänkte skall svara i tvistemål i allmänhet, eller av rätten i den ort, där han gripits eller annars uppehåller sig, se Rättegångsbalken 19:2 §, här.

Utlämning av en misstänkt till en annan stat i samband med brottsutredning blir främst aktuellt vid grövre brott där en frihetsberövande påföljd finns med i straffskalan. Gentemot Finland regleras detta i ett särskilt avtal som slutits de nordiska länderna emellan och som kallas Nordisk arresteringsorder, här.

Vänligen

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (423)
2020-08-12 Ska jag få en advokat av tingsrätten?
2020-08-10 Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?
2020-08-10 Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?
2020-08-10 Kan ett dödsbo stämmas?

Alla besvarade frågor (82773)