FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott10/05/2018

Brott mot vapenlagen?

Hej

I Tisdags kommer en man i 40-års åldern in på en fritidsgård med pistol. Han vistas bara en kort stund i lokalen innan han försvinner ut igen.

Personalen på fritidsgården blir livrädda och polisanmäler händelsen, de känner till mannens namn och kan identifiera honom för polisen.

-Vad kan det bli för straff för en sådan här incident?

Tillägas bör att mannen inte riktade sin pistol mot någon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ta reda på vad det kan bli för straff måste en brottsrubricering sättas. Jag finner att mannen kan ha brutit mot 5 kap. 6 § i vapenlagen som säger att:

"Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats."

Det är alltså otillåtet att införa vapen på ett skolområde om det inte skulle vara så att mannen var exemplevis polis.

Straffet för brott mot 5 kap. 6 § vapenlagen är böter eller fängelse upp till sex månader (9 kap. 2 § punkt g vapenlagen).

Om mannen på något sätt hotade någon på skolområdet kan ha bli dömd för olaga hot då straffet är böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § brottsbalken). Hot innebär att det syftar till att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Om gärningen innebär grovt olaga hot beaktas om hotet påtagligt har förstärkts med vapen. För grovt olaga hot är straffet fängelse i nio månader i upp till fyra år. Även försök till grovt olaga hot är straffbart. (4 kap. 5 § 2 st. och 4 kap. 10 § brottsbalken).

Det är svårt att säga vad straffet blir. När straffet bedöms tas hänsyn till flera omständigheter, exempelvis om mannen tidigare är straffad.

Brotten ovan är de som åklagaren skulle kunna åtala mannen med, men jag kan inte exakt säga vad straffet kommer att bli.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo