Brott mot vapenlagen

2017-03-05 i Övriga brott
FRÅGA
Hej ska ställas inför rätta snart för brott mot knivlagen. Polisen hittade en kniv i min bil vid en rutinkontroll. Är det olagligt att ha kniv i bilen? Även om jag inte lagt den där och inte visste om det? Sen undrar jag om det är risk för att jag får betala rättegångskostnader oxå om jag förlorar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål får knivar som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte innehas i fordon på allmän plats.

Du kan dömas till brott mot knivförbudslagen på grund av uppsåt eller av oaktsamhet. Det innebär att även om du inte kände till att kniven låg i bilen kan du dömas till ansvar, om det anses oaktsamt av dig att bryta mot förbudet. Hovrätten har i ett mål konstaterat att det var oaktsamt av en person att inte kontrollera att han lagt en kniv (som normalt användes som arbetsredskap) ifrån sig innan han åkte in till stan för att berusa sig.

Om någon har gömt kniven i din bil utan din vetskap borde du självklart inte dömas till ansvar. Men domstolen gör en bedömning av bevisningen och omständigheterna i målet, det är alltså inte säkert att du med framgång kan undgå ansvar genom att påstå att du inte kände till kniven.

Knivförbudet är vidare inte ett absolut förbud. Förbudet gäller bland annat inte om kniven enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst, till exempel en hantverkare som använder kniv i sin yrkesutövning. Knivinnehav kan även anses befogat om du är på väg ut på en fisketur eller för att jaga. Ett annat exempel på ett befogat innehav är att ta med sig en matkniv till en picknick.

Många olika omständigheter kan behöva vägas in vid prövningen av om ett innehav är befogat eller inte. Däribland anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras. Generellt kan man säga att om knivinnehavet framstår som rimligt och naturligt, faller det utanför knivförbudet. Detta blir en sak för domstolen att bedöma.

Det bör även understrykas att om brottet anses ringa döms du inte till ansvar.

För att sammanfatta; det finns ett förbud mot att ha kniv i bilen, men det finns även en rad omständigheter som gör att innehavet kan anses befogat.

Vad gäller rättegångskostnader är huvudregeln att den som döms för ett brott ska betala de kostnader som har uppkommit i målet. Normalt sett begränsas ersättningsskyldigheten till det du skulle ha betalat i rättshjälpsavgift, där hänsyn tas till dina ekonomiska förhållanden.

Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1001)
2021-09-25 Inspelning av samtal - Lagligt?
2021-09-25 Vad är påföljden för att obehörigen låna ut sitt vapen till någon utan tillstånd?
2021-09-23 Är det brottsligt att köpa ut alkohol och cigaretter till en 15-åring?
2021-09-23 Arbetsgivarens tystnadsplikt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (95852)