FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/06/2017

Brott mot totalförsvarsplikten

Hej, vad blir konsekvensen av att inte inställa sig vid en repetitionsutbildning inom försvarsmakten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag om totalförsvarsplikt, 4 kap. 5 § så är en totalförsvarspliktig skyldig att under ett kalenderår fullgöra repetitionsutbildning vid högst två tillfällen och med sammanlagt högst 34 dagar om det inte finns särskilda skäl för annat.

Den som är totalförsvarspliktig och uppsåtligen avviker eller uteblir från värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt kan dömas, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för utbildningen eller tjänsten i övrigt, till böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 2 §).

Eftersom det krävs uppsåt samt krav på att utevaron normalt innebär avsevärt men för utbildningen så är det inte all utevaro som föranleder straffansvar, men kan dock fortfarande medföra disciplinansvar. Det bedöms i varje enskilt fall om det ska leda till straffansvar, för värnplikt har i regel frånvaro under en hel tjänstgöringsvecka ansetts ägnad att medföra men för utbildningen.

Om man uteblir endast av oaktsamhet så kan man endast dömas till böter enligt 10 kap. 4 §.

Om kallad totalförsvarspliktiga vägrar inställa sig utan giltig ursäkt kan även Rekryteringsmyndigheten besluta att han eller hon ska hämtas på egen bekostnad genom Polismyndighetens försorg (10 kap. 6 §).

Det finns möjlighet att ansöka om uppskov med repetitionsutbildningen och få uppskovet beviljat om 1. den medför avsevärda svårigheter med avseende på studier eller arbete eller i övrigt, eller 2. sökandens fysiska eller psykiska prestationsförmåga är tillfälligt så nedsatt att det kan antagas att tjänstgöringen inte kan fullgöras (detta framgår av 5 kap. 8 §). Uppskov kan sökas hos Rekryteringsmyndigheten.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo