Brott mot totalförsvarsplikten

2017-06-08 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, vad blir konsekvensen av att inte inställa sig vid en repetitionsutbildning inom försvarsmakten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag om totalförsvarsplikt, 4 kap. 5 § så är en totalförsvarspliktig skyldig att under ett kalenderår fullgöra repetitionsutbildning vid högst två tillfällen och med sammanlagt högst 34 dagar om det inte finns särskilda skäl för annat.

Den som är totalförsvarspliktig och uppsåtligen avviker eller uteblir från värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt kan dömas, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för utbildningen eller tjänsten i övrigt, till böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 2 §).

Eftersom det krävs uppsåt samt krav på att utevaron normalt innebär avsevärt men för utbildningen så är det inte all utevaro som föranleder straffansvar, men kan dock fortfarande medföra disciplinansvar. Det bedöms i varje enskilt fall om det ska leda till straffansvar, för värnplikt har i regel frånvaro under en hel tjänstgöringsvecka ansetts ägnad att medföra men för utbildningen.

Om man uteblir endast av oaktsamhet så kan man endast dömas till böter enligt 10 kap. 4 §.

Om kallad totalförsvarspliktiga vägrar inställa sig utan giltig ursäkt kan även Rekryteringsmyndigheten besluta att han eller hon ska hämtas på egen bekostnad genom Polismyndighetens försorg (10 kap. 6 §).

Det finns möjlighet att ansöka om uppskov med repetitionsutbildningen och få uppskovet beviljat om 1. den medför avsevärda svårigheter med avseende på studier eller arbete eller i övrigt, eller 2. sökandens fysiska eller psykiska prestationsförmåga är tillfälligt så nedsatt att det kan antagas att tjänstgöringen inte kan fullgöras (detta framgår av 5 kap. 8 §). Uppskov kan sökas hos Rekryteringsmyndigheten.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (983)
2021-08-02 Vad är en pornografisk bild?
2021-07-31 Vass eller brott mot knivlagen
2021-07-30 Får man bära kniv på jobbet?
2021-07-30 Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?

Alla besvarade frågor (94588)