Krav på vårdnadshavares medgivande

2017-12-19 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är misstänkt för ringa misshandel eller ofredande, en polis och orosanmälan är gjord. Förhöret är färdigt, ärendet lämnat till åklagare. När mamman fick reda på detta, för 8 veckor sedan så beslutade hon att ha vår son heltid, vi hade varannan vecka innan och delad vårdnad 50/50. Detta hade jag bara hört från henne. Ingen annan instans. Vad var det som sade att detta var sant när ingen informerat mig. Inte ens ett brev där det står något i stil med: En orosanmälan angående er son, har inkommit där du är anmäld och misstänkt för brott mot sonen. En utredning har startat och pågår som längst 120 dagar, under denna tid får inte du ha sonen ensam utan den andra föräldern, i detta fall sonens mamma som har skyldighet enligt lag att skydda sonen så länge misstankar om brott föreligger. Följer inte ni föräldrar detta kan ert barn omhändertagas av familjedenheten tills det att utredningen är färdig tex.Jag vet vilken händelse detta handlar om och det är inte frågan om någon misshandel. Detta är en hämd ifrån min ex fru som skilde sig från mig i September. Hon skulle ställa till ett Helvete för mig och det har hon gjort.Nu vill Mamman flytta en timme bort till sin kille och ta med sig vår son. Byta dagis och Adress på honom. Får hon göra detta utan mitt godkännande. Hon vill att jag skriver ett tillfälligt godkännande för detta. Det gör inte jag, visst behövs det väl en dom i att flytta ett barn till ny ort om man inte kommer överens.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller att flytta, byta adress och byta dagis ska ni vårdnadshavare vara ense om det. I och med att ni har delad vårdnad ska beslut rörande er son fattas av er gemensamt. De saker du nämner är typiskt sådana beslut som är väldigt viktiga och ska godkännas av den andre vårdnadshavaren. Om ni som vårdnadshavare inte kommer överens i detta fall och mamman ändå väljer att flytta barnet kan hon - beroende på omständigheterna - göra sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år (enligt 7 kap. 4 § brottsbalken). Det är svårt för mig att uttala mig om huruvida det skulle utgöra ett brott i hennes fall men som du säkerligen vet kan du alltid göra en polisanmälan och låta de utreda det vidare.

Om ni som vårdnadshavare inte kommer överens i de beslut som ni ska fatta gemensamt kan det vidare resultera i en vårdnadstvist. Om du känner att mamman struntar i att inhämta ditt samtycke i viktiga beslut borde du väcka talan i tingsrätten och begära ensam vårdnad. En förutsättning för gemensam vårdnad är att man har ett bra samarbete och det är tveksamt om ni kan sägas ha ett bra samarbete om mamman förbiser dig. Vid bedömningen av om det ska dömas ut enskild vårdnad eller inte kan det ligga henne till last att hon förfarit på det sättet. Det ska tilläggas att även om mamman inte blir dömd för egenmäktighet med barn kan hon ändock riskera att förlora vårdnaden om barnet - vårdnadsfrågan är således inte bundet till domen i brottsfrågan.

Du skriver att denna situation du befinner dig i kan vara en form utav hämndaktion från mammans sida. Beroende på omständigheterna (vilka inte framgår i frågan) kan mamman ha gjort sig skyldig till falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken) eller falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken), vilka också är straffbara handlingar. Det krävs dock såklart att du som har blivit anklagad är oskyldig.

Med det sagt håller jag tummarna för att ni ska komma överens så att ni slipper genomgå dessa jobbiga processer.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta mig på ni.dekeiser@lawline.se!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1822)
2021-11-29 Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (97413)