Brott enl. 4 kap., 5 kap. och 6 kap. brottsbalken

Hej,

Jag har i mitt förra förhållande utsatts för psykisk misshandel. Det hela började med ett enormt kontrollbehov från min partners sida för att sedan övergå till verbala kränkningar gällande mitt utseende, personlighet, hur jag skötte hemmet, personliga åsikter osv. Undertiden fanns även en "sexplikt" där jag, trots en skada från förlossningen, var tvungen att tillfredsställa honom sexuellt minst en gång i veckan. Allt detta ledde till en depression hos mig som i sin tur utvecklades till återkommande panikattacker och ständig ångest. Nu, 1,5 år sedan förhållandet tog slut, får jag fortfarande dessa attacker och ångest vilket har lett till att jag inte klarat av att sköta jobb eller ha ett fungerande socialt liv. Vi har ett barn ihop med gemensam vårdnad och kan därför inte bryta kontakten med honom. Detta försvårar mitt tillfrisknande då det är i samband med att vi har kontakt som mina attacker utlöses. Vad säger lagen om psykisk misshandel som lett till paniksyndrom och PTSD?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

De verbala kränkningarna kan utgöra brotten ofredande eller förolämpning enligt 4:7 brottsbalken (BrB) respektive 5:3 BrB.

Ofredande - 4:7 BrB

I de flesta fallen faller kränkande uttalanden under 5:3 BrB, men ofredande kan föreligga om handlingen med hänsyn till omständigheterna innefattat en kännbar fridskränkning för den brottsutsatte.

Förolämpning - 5:3 BrB

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes för förolämpning. Förolämpning föreligger när någons handlingar är ägnade att såra en annan persons självkänsla. När jag utgår ifrån informationen du angav anser att jag hans handlande uppfyller kriterierna för förolämpning.

Brott enligt. 6 kap. BrB

Det kan inte sägas med säkerhet hur hans handlingar kommer bedömas, det beror helt på omständigheterna vid tidpunkten för handlingarna. Jag kommer nedan redogöra för brotten som kan vara aktuella.

Att han tvingar dig att tillfredsställa honom kan utgöra brott enligt 6 kap. BrB. Enligt 6:1 BrB döms den som genom misshandel eller annars med våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) för våldtäkt. Med misshandel avses det som beskrivs i 3:5 BrB (https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1), men även lättare våldsanvändning som att rycka i någons arm eller hålla fast någon är tillräckligt.

Om handlingen inte omfattas av 6:1 BrB, kan det utgöra brottet sexuellt tvång, enligt 6:2 BrB. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4:4 BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1), att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling.

Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan och berättar det du har utsatts för. I samband med en rättegång kan du be åklagaren att driva ditt skadeståndsanspråk. Du kan begära skadestånd för den skada som kränkningarna har inneburit för dig, enligt 2:3 skadeståndslagen (SkL).

Se brottsbalken och 2:3 SkL, https://lagen.nu/1962:700 och https://lagen.nu/1972:207#K2P3

Hoppas mitt svar var till din hjälp och att allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”