FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/03/2018

Brott begånget på internationellt fartyg

Hej, jag jobbar på ett kryssningsfartyg som kryssar över både svenskt och finskt vatten. Jag blev kränkt av en kollega och vill anmäla denne för hets mot folkgrupp (afrofobi) och för att jag känner mig kränkt.

Personen i fråga är finsk medborgare och även bosatt i Finland, uttalandet gjordes medans vi befann oss på finskt vatten. Jag själv är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige. Vem ska jag anmäla händelsen till? Kan jag anmäla detta till svenska polisen? Hur skulle rättsprocessen se ut då?

Tack i förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En första fråga är om brottet begåtts på ett svenskt eller finskt fartyg. Om brottet begåtts på ett svenskt fartyg, är nämligen svensk rätt tillämplig (2 kap 3 § 1 p brottsbalken). Har det däremot begåtts på ett finskt fartyg, är svensk rätt inte tillämplig (2 kap 5 § brottsbalken läst i kombination med 19 kap 2 § rättegångsbalken och artikel 4.1 Bryssel I a-förordningen).

Om brottet begåtts på ett svenskt fartyg, kan du anmäla det till åklagare eller polismyndigheten. Om polismyndigheten eller åklagare bedömer att det finns anledning att anta att brottet du beskrivet begåtts, ska en förundersökning inledas, alltså att brottet utreds (23 kap 1 § rättegångsbalken). Förundersökningen kommer sedan att ledas av en åklagare (23 kap 3 § rättegångsbalken). Om åklagaren bedömer att ett brott har begåtts, ska han eller hon väcka åtal mot din kollega för brottet (20 kap 6 § rättegångsbalken). Din kollega kommer då att ställas inför svensk domstol.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?