Brott att ljuga i patentansökan

Om jag ritar av en konstruktion på en produkt som finns att köpa i handeln och lämnar in en patentansökan för konstruktionen, begår jag då ett åtalbart brott? I en patentansökan begär jag ju att jag ska beviljas patent för en innovation som har uppfinningshöjd och inte är känd. PRV bedömer ju patentet utifrån de dokument man har tillgång till, inte på vad som finns ute i butiker.

Vad är i så fall brottsrubriceringen, bedrägeri, osant intygande eller vad?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag har mycket svårt att se att förfarandet du beskriver skulle vara straffbart enligt svensk rätt. PRV får in en uppsjö av patentansökningar och en stor del av dessa avslås på grund av brister i nyhetskrav och/eller uppfinningshöjd. Huruvida bristen var något som den som ansökte kände till eller inte är svårt att utröna och inget som PRV tar fasta vid.

En patentansökan som direkt avbildar en produkt som redan finns i handeln kommer sannolikt att brista i nyhetskravet och därför avslås efter PRV's granskning. Även om patentet skulle ta sig igenom det administrativa förfarandet skulle det i praktiken vara tandlöst eftersom det kan invalideras av motparten i en domstol.

I praktiken bör därför de onödiga kostnader som ansökningsförfarandet innebär vara sanktioner nog emot någon som försöker patentera något som redan patenterats/finns i handeln. Jag har aldrig hört om någon åklagare som tagit upp ett sådant fall och har svårt att se vilket brott det skulle röra sig om.

Hoppas att du fick lite klarhet i frågan.

Vänliga hälsningar,


Thomas BorgenfalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”