Brott att lämna falska uppgifter till Socialtjänsten?

2018-10-14 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, en myndighetsperson upprättade en orosanmälan till socialtjänsten på icke fasta sanningar utan påståenden. Kan jag polisanmäla denna enhet för falsk tillvitelse. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående orosanmälan

Gällande orosanmälan till socialtjänsten regleras det i socialtjänstlagen (SoL). En orosanmälan sker enligt 14:1 SoL och den säger bland annat att en myndighet eller en yrkesverksam i en myndighet som får vetskap eller misstanke om att ett barn far illa är skyldiga att genast anmäla det till socialnämnden. Det är alltså en obligatorisk anmälningsplikt till socialnämnden för dessa personer.

Att en person är skyldig att anmälan även vid misstanke om att ett barn far illa innebär att anmälaren inte själv behöver sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd utan kan utgå från sin egna bedömning och egna iakttagelse om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Betydelsen av begreppet "fara illa" varierar av naturliga skäl beroende på bland annat barnets ålder och omständigheterna i övrigt. Det innefattar både psykiska och fysiska omständigheter samt annan persons eller barnets egna agerande.

Angående falsk tillvitelse

För att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB). I brottsbalken regleras brottet falsk tillvitelse i 15:7 1 st. BrB. Det innebär att om en anmälan sker till en myndighet såsom Socialtjänsten och man lämnar lögnaktiga uppgifter om brottsliga gärningar eller besvärande uppgifter kan det utgöra brottet falsk tillvitelse. Detta medför straffansvar och kan alltså polisanmälas.

I detta fallet räcker det dock inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen och lämnat falska uppgifter. Det måste även finnas ett uppsåt för att det ska utgöra ett brott. Om en anmälan har upprättats och man tror att man lämnar sanningsenliga uppgifter men som visar sig inte stämma utgör det inte brottet falsk tillvitelse.

Har personen däremot har varit vårdslös i fråga om sanningshalten av uppgifterna, dvs. saknade uppsåt men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, rubriceras brottet istället som vårdslös tillvitelse enligt 15:7 2 st. BrB. Detta kan således också polisanmälas.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (685)
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

Alla besvarade frågor (73715)