Brott att förse en minderårig med alkohol och narkotika för att ha samlag med henne.

Hej! Min fd sambo har försett en 16 årig flicka med narkotika och alkohol för att sedan kunna ha samlag med henne. Är detta olagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din före detta sambo har begått ett brott genom att förse ett barn med narkotika och alkohol för att sedan kunna ha samlag med henne. Inledningsvis vill jag betona att jag endast är en rådgivare och inte en domstol, vilket innebär att jag inte kan konstatera att din före detta sambo faktiskt är skyldig till ett brott – för detta krävs bevis och en ordentlig utredning. Det jag däremot kan göra är att berätta vad lagen säger om en sådan situation. Vägledning finns att hämta i Brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB), Narkotikastrafflagen (1968:64) (hädanefter NSL) och Alkohollagen (2010:1622).


Utlämning av alkohol till minderårig

Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år (3:7 alkohollagen). Den som lämnar ut har ett ansvar att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 20 år (3:8 st.3 alkohollagen). Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförbart sätt (här avses langning) anskaffa alkohol till den som inte har fyllt 20 år (3:9 st.1 alkohollagen). Lika så är det förbjudet att lämna alkohol som gåva eller lån eller bjudas den som inte har fyllt 20 år (3:9 st.2 alkohollagen).

Om din före detta sambo på något sätt har försett 16-åringen med alkohol, så kan det innebära att han har brutit mot förbudet i 3:9 alkohollagen. Om så är fallet kan han hållas ansvarig för den straffrättsliga gärningen olovligt anskaffande av alkohol (11:7 alkohollagen).


Narkotikabrott

Den som olovligen överlåter narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1§ NSL). Med överlåtelse förstås försäljning, byte, gåva eller annat förfarande varigenom äganderätten överförs till någon annan.

Om din före detta sambo har gett 16-åringen narkotika, kan det alltså också vara fråga om narkotikabrott. Eftersom han har bjudit ut narkotikan till ett barn, kan det vara av betydelse vid bedömningen av vilken grad brottet ska rubriceras som. Omständigheterna skulle kunna tala för att det är fråga om grovt narkotikabrott alternativt synnerligen grovt narkotikabrott (3§ st.1 och st.2 NSL).


Misshandel

Det framgår inte tydligt på vilket sätt din före detta sambo har försett 16-åringen med narkotika. Om fallet skulle vara så att han lurade i henne det, utan att hon visste om att det var narkotika, så kan det vara frågan om ett misshandelsbrott. Den som försätter någon i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, kan alltså dömas för misshandel (3:5 BrB). Påföljden kan variera beroende på om brottet ska rubriceras som ringa, normalgrad, grovt eller synnerligen grovt (se mer 3:56 BrB).


Sexualbrott

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett vaginalt, analt eller oralt samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt (6:1 st.1 BrB). Frivilligheten ska ha kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6:1 st.1 BrB). En person kan dock aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av berusning eller annan drogpåverkan befinner sig i en särskilt utsatt situation (6:1 st.1 p.2 BrB). För våldtäkt är påföljden fängelse oavsett om brottet är av normalgraden, mindre grovt eller grovt.

Jag uppfattar det som att din före detta sambo har använt narkotika och alkohol för att försätta 16-åringen i sådan situation där hon inte kan förhindra att ha samlag med honom. Detta innebär då en sådan situation då man aldrig anses delta frivilligt i ett samlag och han kan eventuellt hållas ansvarig för våldtäkt enligt 6:1 BrB.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”