Brott att byta lås på lägenhet och hämta möbler?

FRÅGA
Hej Jag bor i en lägenhet och är en hyresgäst . Jag träffade en tjej för ett år sen och hon fick flytta in hos mig. Efter ett tag så kom vi inte överens med varandra , hon lämnade min lägenhet och jag bytte låset. Efter ca en vecka efter att jag har bytt låset så visade sig att hon bytte min lägenhets lås och plus tagit många möbler som är mina och är köpta från mitt konto . Hon har inte inneboende kontrakt, hennes adress står inte på min lägenhet . Vad har jag rätt till ? Vad kan hon få för straff ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt min bedömning är de brottsbestämmelser som kan komma i fråga i din f.d. sambos fall dels hemfridsbrott enligt BrB 4:6 (här), egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken (BrB) 8:8 (här) och stöld enligt BrB 8:1 (här), alternativt självtäkt enligt BrB 8:9 (här).

Hemfridsbrott

Vidare kan bestämmelsen om hemfridsbrott bli aktuell. Enligt paragrafen kan den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad dömas för hemfridsbrott. Det innebär att den person som flyttat ifrån en lägenhet inte får gå in i denna om den kvarboende inte samtyckt till det, detta gäller även om personen fortfarande innehar nyckeln.

Egenmäktigt förfarande

Om din f.d. sambo byter lås till någonting som du är ägare eller delägare till rubbar hon din besittning, genom att du själv inte kan använda egendomen som tidigare. Görs denna besittningsrubbning på ett otillåtet sätt kan din f.d. sambo dömas till ansvar för egenmäktigt förfarande.

Stöld och självtäkt

Att din f.d. sambo tar möbler som du har äganderätten till innebär att hon kan göra sig skyldig till stöld. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms för stöld, om tillgreppet innebär skada.

Även i det fall möblerna skulle vara att anse som hennes, kan hon göra sig skyldig till brott i form av självtäkt. Det gör nämligen den som olovligen rubbar annans besittning för att själv taga sig rätt, som det uttrycks i lagtexten.

Detta innebär dels att hon olovligen hämtat möblerna, dels att du inte kommer att kunna hämta tillbaka möblerna hur som helst utan att riskera att begå t.ex. självtäktsbrott. Antingen kan du upplysa din f.d. sambo om att hennes tillvägagångssätt är brottsligt och be att få tillbaka möblerna. Du kan också få tillbaka dina saker mot hennes vilja genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. De kommer då att sköta besittningsrubbningen och överlämna dina saker till dig. Detta kan du göra på Kronofogdens hemsida, http://www.kronofogden.se/. Där finns ansökningsblanketter som du kan fylla i och skicka in.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94414)