Bröstarvinges rätt till sin laglott

2021-11-30 i Laglott
FRÅGA
Hej.Min mamma har dött och efterlämnar make och två barn. Maken är inte far till barnen utan sk särkullbarn. Testamentet har vunnit laga kraft och där ärver maken allt. Vid makens bortgång ärver endast ett av barnen.Barnet som ej finns med i testamentet har begärt sin laglott. Giftorättsgods behållning enligt bouppteckning uppgår till 1 000 000 kr.Hur stor andel ska då betalas till barnet som är bortskriver från testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingars arvslott

När en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I ditt fall finns det ett testamente där den ena bröstarvingen är arvlös. I svensk rätt är dock huvudregeln att bröstarvingarna alltid har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten). Testamentets innehåll påverkar alltså inte bröstarvingarnas rätt till sin laglott. Utifrån frågan förstår jag det som att bröstarvingen har valt att jämka testamentet för få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Beräkning av laglott

Beräkningen av laglotten baseras på hur mycket giftorättsgods det finns vid bouppteckningen. I ditt fall rör det sig om ett giftorättsgods på 1 000 000 kr vilket skulle betyda att laglotten är 250 000kr. Detta då jag tolkar frågan som att det finns två bröstarvingar och laglotten är hälften av arvslotten (i detta fall är arvslotten 1 000 000/2= 500 000kr) (7 kap. 1 § första stycket ÄB). Bröstarvingen har alltså rätt till till laglott på 250 000 kr.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (879)
2022-01-18 Laglott och återbäring av gåva
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?
2022-01-14 Kan min förälder testamentera bort 50 % av min arvslott?

Alla besvarade frågor (98541)