Bröstarvinges rätt till laglott genom jämkning av testamente

2016-10-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej, min far har dött; jag är ända barnet. Han var omgift och särbo med nya frun. De har testemente och äktenskapsförord. Det sista anger att fruns egendom som hon medför i boet är enskild egendom, min far har ingen giftorätt. Testamentet säger att den som överlever den andra ska med full äganderätt ha den avlidnes kvarlåtenskap. ... I förslag till bouppteckning står det; Mannens giftorättsgods ( det är hans banktillgodohavanden), Hustruns enskilda egendom är hennes banktillgångar och hela bostadsrättens värde. Hon köpte den året innan de gifte sig, fast båda har bott där en lång tid. Vad kan jag åberopa? Har läst att man kan begära jämkning av laglott. Vad har jag möjlighet att ärva? Måste testamente/äktenskapsförord vara i orginal? Hennes enskilda egendom är ca. 6 gg stärre än hans.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Du har rätt i att det som gjorts till en makes enskilda egendom, har den andra maken ingen giftorätt i. Egendom kan endast bli enskild på ett av de 6 angivna sätten i 7 kap 2 § ÄktB. Denna lista är uttömmande och inga andra sätt finns. Allt det som inte gjorts till enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (alltså delas lika mellan dödsboet och den efterlevande maken). Huvudregeln vid en bodelning är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Det finns dock en regel som säger att den efterlevande maken, vid den andra makens dödsfall, kan välja att var och en av makarna behåller sitt giftorättsgods istället för att dela den vid bodelningen, 12 kap 2 § ÄktB, men detta kan bara den efterlevande maken besluta om.

Om det endast är din far som hade giftorättsgods ska denna (efter att avdrag för skulder gjorts) alltså, om frun inte väljer att använda 12 kap 2 § ÄktB, i bodelningen delas lika mellan dödsboet (dig) och frun, 11 kap 3 § ÄktB. Fruns enskilda egendom tillfaller endast henne. Om frun väljer 12 kap 2 § ÄktB blir all din pappas egendom som är giftorättsgods (plus eventuell enskild egendom om han har sådan) hans kvarlåtenskap.

Om fruns banktillgångar och bostadsrätten enligt lag gjorts till enskild egendom, tillfaller de alltså henne. Oavsett om de bott i bostaden tillsammans eller om tillgångarna tycks snedfördelade. Mellan makar kan egendom endast göras till enskild genom äktenskapsförord, 7 kap 3 § ÄktB.

Du som bröstarvinge till din far har alltid rätt att få din laglott. Denna utgörs av halva arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Detta oavsett vad som står i testamente. Eftersom du är särkullbarn i deras relation har du rätt att dessutom få ut ditt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB.

Ex. Om din fars kvarlåtenskap, efter bodelningen, uppgår till 120 000 kr är allt detta din arvslott. Men din far får fritt testamentera hälften som han vill. 60 000 kr är då din laglott, som du har rätt till oavsett vad som står i testamente.

Nu det viktiga: För att få din laglott är det av yttersta vikt att du påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från det att du fått del av testamentet, 7 kap 3 § ÄB. Tidpunkten från när du delgavs testamentet framgår av 14 kap 4 § ÄB. Oftast delges du som arvinge testamentet genom en bestyrkt kopia av testamentet. Behöver alltså inte vara originalet. Det är från denna tidpunkt 6 månader räknas. Påkallar du inte jämkning inom 6 månader förfaller din rätt till laglott och det ses som ett tyst godkännande av testamentets innehåll.

Sammanfattningsvis är det inte mycket att göra åt vilken som är och inte är hennes enskilda egendom om egendomen verkligen gjorts till enskild enligt lagens regler. Det som är hennes enskilda egendom kan du inte få del av. Men däremot har du rätt att ärva din pappa, oavsett vad som står i testamente. Så länge du påkallar jämkning inom 6 månader har du rätt till din laglott (vilket är halva arvslotten/kvarlåtenskapen) ur din pappas kvarlåtenskap.

Mitt tips till dig är att så snart som möjligt påkalla jämkning av testamentet om det inte gått mer än 6 månader från delgivning av testamentet. Var noga med tiden eftersom varje dag kan räknas.

Hoppas att du fått hjälp och lycka till!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (384)
2020-10-08 Vem ärver enskild egendom?
2020-09-30 Enskild egendom genom testamente
2020-09-30 Ingår min enskilda egendom i bodelningen om min make avlider?
2020-09-22 Gäller äktenskapsförordet vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (85451)