Bröstarvinges rätt till laglott

Hur gör man för att en bröstarvinge inte ska få ärva sin laglott.? Vår jurist som skrivit vårt testamente säger att det går och att den som är bröstarvinge i så fall får överklaga testamentet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Rätt till laglott

Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar, d.v.s dina barn, är dina närmaste arvingar och har därmed arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan. Du kan därmed testamentera hälften av dina tillgångar utan att det står i strid med dina barns lagstadgade rätt till laglott (7 kap. 1 ÄB).

Exempel: Om du efterlämnar en bröstarvinge och dina tillgångar uppgår till 500 000 kr i värde så utgör laglotten 250 000 kr. De 250 000 kr som återstår efter laglotten kan du testamentera bort utan att det inkräktar på barnets rätt till laglott. Den summan som finns kvar efter att man räknat bort laglotten kallas för den disponibla kvoten.

Laglotten utgör ett skydd för arvingarna i de fall du förfoga över mer än den disponibla kvoten genom testamente. Om du skriver ditt testamente på så sätt att det inkräktar på bröstarvinges laglott så kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet. Begäran om jämkning ska framföras inom sex månader från det att bröstarvingen blev delgiven testamentet. Det är tillräckligt att begära jämkning för att laglott ska utgå, någon prövning av kravet sker inte (7 kap. 3 § ÄB).

Förvisso står det dig fritt att skriva ett testamente med vilket innehåll som helst men din bröstarvinge har alltså rätt till laglotten enligt lag och kan därmed begära jämkning, alltså "överklaga" testamentet.

Exempel: Om vi återgår till exemplet ovan och säger att din disponibla kvot uppgår till 250 000 kr. Du skriver i ditt testamente att 400 000 kr av din kvarlåtenskap ska gå till din far. Testamentet utgör på så sätt intrång i din bröstarvinges rätt till laglott. Skulle 400 000 kr gå till din far så skulle enbart 100 000 kr kvarstå och ditt barn skulle då få 150 000 kr mindre än vad denne skulle fått i laglott (250 000 kr). Barnet kan då begära jämkning.

Förskott på arv

Vid beräkning av laglottens storlek ska, i normalfallet, även de gåvor som bröstarvingen under livstiden fått från arvlåtaren räknas med i kvarlåtenskapen. Gåva till bröstarvinge räknas som förskott på arv, såvida inget annat sägs vid gåvotillfället. Har du därmed gett bröstarvingen gåva/gåvor vars värde motsvarar minst laglotten så räknas det som förskott på arv och din bröstarvinge kommer då inte kunna begära jämkning (6 kap. 1 § första stycket, 6 kap. 5 § samt 7 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattning

En bröstarvinge har en lagstadgad rätt till sin laglott. Laglotten kan du i praktiken testamentera bort eftersom det står var och en fritt att skriva ett testamente med vilket innehåll som helst. Dock, i och med att bröstarvingen kan begära jämkning av testamentet om dennes laglott inkräktas i samband med testamentet, så kan du egentligen inte göra något för att bröstarvingen inte ska få ärva sin laglott. Det ska noteras att bröstarvinges rätt att begära jämkning av testamentet kan falla bort om denne har fått en gåva som ska räknas som förskott på arv och värdet motsvarar minst dennes laglott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”