Bröstarvinges rätt till laglott

2016-04-06 i Laglott
FRÅGA
Hejsan! min pappa har nyss gått bort, och har lämnat allt till sin fru. Känner att detta inte är rättvist. Finns det ngt som kan göras åt detta? Hon är inte min verkliga mamma, hon är min styv mor som han omgift sig med.. finns det ngt som kan göras så jag kan kringå hans sista testamente??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är tillåtet för din pappa att testamentera om sin kvarlåtenskap så som han önskar. Däremot finns det lagar som skyddar dig som bröstarvinge. Eftersom att den efterlevande makan inte är din mamma anses du vara ett särkullbarn. Normalt sett har du på grund av att du är särkullbarn rätt att få ut ditt arv när din pappa avlider, se 3 kap 1 § Ärvdabalken. Är du den enda arvingen består din arvslott av hela kvarlåtenskapen. Det är möjligt för din pappa att testamentera sin kvarlåtenskap till någon annan, men eftersom att du är hans bröstarvinge har du alltid rätt att få ut din laglott. Din rätt till laglott framgår av 7 kap 1 § Ärvdabalken. Din laglott är häften av din arvslott. Detta innebär att du har rätt till häften av vad du skulle ha fått om något testamente inte funnits. Säg att din pappas kvarlåtenskap består av 10 000 kr. Eftersom att du är särkullbarn och enda arvinge, vilket du är om din pappa inte har några andra barn, är din arvslott 10 000 kr. Även om din pappa testamenterar dessa 10 000 kr till någon annan har du ändå rätt att få ut din laglott. Laglotten är som sagt häften av arvslotten och i ovanstående exempel innebär detta att du har rätt till 5000 kr. På grund av laglotten är det inte möjligt för din pappa att göra dig arvlös.

För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning av testamentet. För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning inom sex månader från att du fick del av testamentet. Om du inte påkallar jämkning inom sex månader är testamentet giltigt trots att det kränker din laglott. När det gäller laglott räcker det med att du tillkännager ditt anspråk till testamentstagaren. Du behöver alltså tala om för din pappas fru att du vill ha ut din laglott. Allt detta framgår av 7 kap 3 § Ärvdabalken.

Sammanfattningsvis har du rätt till din laglott och du har rätt att få ut denna direkt eftersom att du är särkullbarn. För att få ut den måste du dock tillkännage för din pappas fru att du gör anspråk på din laglott. Det är viktigt att du gör detta inom sex månader från att du fick del av testamentet. Gör du inte det inom tidsgränsen på sex månader har du inte längre rätt till din laglott.

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svar hjälpte dig och lycka till!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88255)