Bröstarvinges rätt till laglott

2016-02-09 i Laglott
FRÅGA
hej! jag undrar om ni kan hänvisa mig till vilket kap och § där det står att bröstarvingar och särkullbarn ej kan bli utesluten från laglotten. Tack i förväg.
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till lawline med din fråga.

Eftersom din fråga om laglotten rör arv så blir ärvdabalken tillämplig (nedan förkortat ÄB; se här). I ÄB finns det ingen paragraf som uttryckligen stadgar att en bröstarvinge inte kan bli utesluten från sin laglott, men detta blir underförstått genom att studera det sjunde kapitlet i ÄB som specifikt berör laglotten.

I 7 kap. 1 § ÄB (se här) stadgas det att endast bröstarvingar kan ta del av laglotten. En bröstarvinge är barnet till den som är arvlåtare dvs. den som har gått bort enligt 2 kap. 1 § 1 stycket ÄB (se här). Således är även särkullsbarn bröstarvingar.

För att kunna få ut sin laglott måste man jämka testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (se här). Detta ska ske antingen genom att bröstarvingen meddelar testamentstagarna sitt anspråk eller väcker talan mot dessa. Det som är viktigt att veta är att en bröstarvinge måste påkalla jämkning inom 6 månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet, annars går ”jämkningsrätten” förlorad enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ÄB (se här).

En bröstarvinge kan således inte bli utesluten från laglotten men rätten att erhålla denna kan gå förlorad om bröstarvingen inte jämkar testamentet 6 månader efter att denne fått ta del av det. Alltså kan inte någon annan utesluta en bröstarvinge från laglotten utan det beror om bröstarvingen väljer att jämka testamentet eller inte.

Med vänliga hälsningar

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86672)